Thoái hóa biến chất là tội dễ phạm nhất

310

Radio Vatican, 2016-01-29

Thoái hóa biến chất là tội dễ phạm nhấtTrong bài giảng thánh lễ sáng thứ sáu, 29-1-2016 tại Nhà nguyện Thánh Mácta, Đức Phanxicô trở lại với đề tài ngài đã đề cập đến nhiều lần: thoái hóa biến chất. Chúng ta cầu xin Chúa đừng để sự yếu đuối đẩy chúng ta phạm tội để đi đến chỗ thoái hóa biến chất. Đức Phanxicô kể câu chuyện vua Đavít và bà Bétseva, ngài nhấn mạnh cách thế nào mà quỷ làm cho con người hư mất để không cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa. Quỷ tác động nơi mỗi tội nhân theo một cách khác nhau.

Người ta có thể phạm tội qua nhiều cách khác nhau, nhưng dù cách nào thì chúng ta cũng có thể xin Chúa tha thứ, và chắc chắn Chúa sẽ tha thứ. Vấn đề nảy sinh khi người phạm tội biến thành những con người thoái hóa biến chất. Họ không “cần xin tha thứ”, với họ, đơn thuần họ chỉ cần quyền lực để sự thoái hóa biến chất của họ dựa trên đó.

Đó là thái độ của vua Đavít khi ông mê bà Bétseva, vợ của thuộc cấp Urigia của ông, ông này đang chiến đấu ở xa. Sau khi chiếm đoạt bà Bétseva và biết bà mang thai, ông gởi Urigia ra mặt trận và ông Urigia chết ngoài mặt trận.

Vua Đavít là “thánh nhưng cũng là người phạm tội”. Ông rơi vào sa đọa, dù vậy, Chúa vẫn có lòng thương xót ông. Vua Đavít “cao cả, quyền quý” cảm thấy an lòng, vì vương quốc của ông mạnh, khi ông phạm tội ngoại tình, ông làm mọi cách để dàn xếp tình trạng này, dù phải nói dối, dù phải phạm tội giết thuộc cấp trung tín của mình.

Thời điểm này trong đời sống vua Đavít cũng là thời điểm của tất cả chúng ta, vì “chúng ta cũng có thể đi con đường này”: “Đây là con đường của tội dẫn đến thoái hóa hư nát”, Đức Phanxicô giải thích. Thoái hóa biến chất là tội mà tất cả chúng ta phạm dễ dàng nhất khi chúng ta có quyền lực, dù đó là quyền trong hàng giáo sĩ, tu sĩ, trong lãnh vực kinh tế hay chính trị. Quỷ cũng làm cho chúng ta cảm thấy an lòng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch