Thế giới của Dany – loạt video hài hước của linh mục Dominique

352

Linh mục Dominique Savio địa phận Metz, Pháp lăng xê một loạt video hài hước, một loại video được các trẻ vị thành niên rất thích.

Sáng kiến đầy hài hước và tự trào để đến với các em trẻ và cả… người lớn, để phủi bụi cho các thành kiến về các tu sĩ và để đến gặp các em nơi “sân chơi” của các em.

Xin các bạn vào xem video: The World of Dany