Đức Giáo hoàng thay đổi sắc lệnh nghi thức rửa chân Thứ năm Tuần Thánh

1569

ANSA937685_Articolo

 

Đức Giáo hoàng Phanxicô vừa ban hành một sắc lệnh thay đổi cách cử hành Nghi thức Rửa chân ngày Thứ năm Tuần Thánh.

Sắc lệnh này, nói rằng nghi thức phải bao gồm mọi thành viên trong dân Chúa. Thánh bộ Phụng vụ Thánh và Kỷ luật Bí tích đã công bố sắc lệnh mới này, kèm theo chữ ký trưởng Thánh bộ, hồng y Robert Sarah.

 


Việc cải cách Tuần Thánh, chiếu theo sắc lệnh Maxima Redemptionis nostrae mysteria vào tháng 11 năm 1955, với các động cơ mục vụ, chỉ bảo cử hành việc rửa chân cho 12 người trong Thánh lễ Tiệc ly, sau bài Tin mừng theo thánh Gioan, để tái hiện sự khiêm nhượng và tình thương Chúa Kitô dành cho các môn đệ Ngài.

Khi thực hiện nghi thức này, các giám mục và linh mục được mời gọi tương hợp mật thiết với Chúa Kitô, Đấng ‘đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ’ và vì tình yêu, ‘phục vụ đến tận cùng’ trao ban mạng sống Ngài để cứu độ toàn thể nhân loại.

Để biểu lộ ý nghĩa trọn vẹn của nghi lễ cho những người tham dự, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi luật trong Nghi lễ Misa Roma (p.300, No. 11), theo đó những người được chọn đi cùng với các thừa tác viên, được sửa đổi như sau: Các mục tử nên chọn một nhóm các tín hữu đại diện cho sự đa dạng và hiệp nhất của mọi phần trong dân Chúa. Nhóm này nên gồm có đàn ông và phụ nữ, và lý tưởng thì nên có người trẻ và người gìa, người khỏe và người bệnh, các giáo sỹ người sống đời thánh hiến và giáo dân.

Thánh bộ Phụng vụ Thánh và Kỷ luật Bí tích, bằng các quyền hạn được Giáo hoàng ban, xin đưa ra sự đổi mới này trong các sách phụng vụ theo Nghi lễ Roma, nhắc nhở các mục tử có trách nhiệm chỉ dẫn thỏa đáng cho cả những tín hữu lẫn những người khác, để họ được tham dự nghi thức với sự ý thức, tích cực và sinh hoa trái.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng