Nếu giám mục không cầu nguyện thì dân Chúa bị đau khổ

293

Bổn phận của giám mục là cầu nguyện và công bố Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Nếu một giám mục không cầu nguyện và không loan báo Tin mừng, mà lại lo những chuyện khác, thì dân Chúa bị đau khổ.  Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu 22-01 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta

Casa Martha 22-01

Bài Tin mừng trong ngày (Mc 3, 13-19) Kể lại chuyện Chúa Giêsu chọn 12 Tông đồ ‘để ở với ngài và sai đi rao giản cùng có quyền trừ quỷ.’ Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, ‘Nhóm Mười hai là các giám mục đầu tiên.  Sau cái chết của Judas, Matthias được chọn vào ‘lễ phong chức giám mục đầu tiên trong Giáo hội.’ Và các giám mục là cột trụ của Giáo hội, được kêu gọi làm chứng cho Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Các giám mục chúng tôi có trách nhiệm làm chứng, là làm chứng cho sự thật rằng Chúa Giêsu đang sống, Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta, Chúa Giêsu cứu chúng ta, Chúa ban mạng sống của mình cho chúng ta, chính Chúa Giêsu là hi vọng của chúng ta, Chúa Giêsu luôn luôn chờ đợi và tha thứ cho chúng ta. Hãy làm chứng. Đời sống của chúng ta phải là một chứng tá. Là chứng tá thật cho Sự Phục Sinh của Chúa Kitô. ‘

Các giám mục có hai việc: cầu nguyện và rao giảng

“Nhiệm vụ đầu tiên của một giám mục là ở cùng với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện. Công việc trước hết của một giám mục không phải là chuẩn bị kế hoạch mục vụ … Không, không phải! Cầu nguyện, đây mới là việc trước hết. Nhiệm vụ thứ hai là làm chứng, nghĩa là rao giảng. Rao giảng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã đem lại. Hai nhiệm vụ này không dễ dàng gì, nhưng chính xác thì hai nhiệm vụ này là cột trụ vững vàng cho Giáo hội. Nếu hai cột trụ này yếu đi vì các giám mục không cầu nguyện hay cầu nguyện ít, quên cầu nguyện, hoặc vì các giám mục không loan báo Tin mừng mà lại đi lo những chuyện khác, thì Giáo hội cũng sẽ suy yếu, đau đớn. Dân Chúa phải đau khổ. Bởi các cột trụ bị suy yếu. Giáo hội mà không có các giám mục thì không hoạt động.  Do đó, chúng ta phải cầu nguyện cho các giám mục của mình. Đây là bổn phận của tình mến, bổn phận của con cái với người cha, bổn phận của anh chị em với nhau để cho gia đình được hiệp nhất trong lời chứng cho Chúa Giêsu Kitô, phục sinh và đang sống.’

Hãy cầu nguyện cho các giám mục, chúng ta ai cũng có yếu đuối

Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu, ‘Hãy cầu nguyện cho các giám mục, bởi chúng ta ai cũng là tội nhân. Chúng ta ai cũng có mối nguy trở thành Judas, bởi chính Judas cũng từng được chọn, từng là cột trụ. Chúng ta cũng có nguy cơ bỏ bê cầu nguyện, mà làm những chuyện khác thay vì loan báo Tin mừng … Hãy cầu nguyện, để cho các giám mục được nên như những gì Chúa Giêsu muốn, để tất chúng ta đều làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Dân Chúa cầu nguyện cho giám mục. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho các giám mục.  Chúng ta cầu nguyện cho Phêrô, là đầu của hàng giám mục, và chúng ta cầu nguyện cho giám mục bản tại của mình. Nhưng như thế còn chưa đủ,  chúng ta đọc lên tên của giám mục, và nhiều khi cứ đọc ra như vẹt. Hãy cầu nguyện cho giám mục với tấm lòng. Hãy xin Chúa: ‘Lạy Chúa, xin giữ gìn giám mục của con, giữ gìn cho tất cả giám mục, và xin cho chúng con các giám mục chứng nhân đích thực, các giám mục cầu nguyện và giúp đỡ chúng con bằng lời rao giảng và nhận thức Tin mừng, để chúng con tin rằng Chúa đang sống và ở với chúng con.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio