Bằng chứng đức tin là lời chúc tụng Chúa

434

‘Đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu Kitô như thế nào?’

Đây là câu hỏi của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng ngày thứ sáu, 15-01, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Đức Thánh Cha tập trung vào bài Tin mừng, nhấn mạnh rằng để thực sự hiêu Chúa Giêsu, chúng ta không được mang một ‘trái tim khép kín’ nhưng cần phải theo đường tha thứ và hạ mình. ‘Đức tin là một điều mà không ai mua được, là ơn biến đổi đời sống chúng ta.’

OSSROM92123_Articolo

Bài đọc Tin mừng trong ngày theo thánh Máccô, kể lại việc chữa lành cho người bị liệt ở Capernaum

Người dân Capernaum sẵn làm mọi điều để đến gần Chúa Giêsu, họ tìm mọi cách để có thể nghe Ngài, hay đơn giản là đến thật gần để khẽ chạm vào Ngài.  Quá nhiều người trong và quanh nhà Chúa Giêsu đang ở, nên họ phải dỡ mái nhà và hạ người bại liệt xuống. Họ có đức tin, cũng một đức tin như người đàn bà bị băng huyết đã chạm vào vạt áo Chúa Giêsu để mong được chữa lành. Cũng một đức tin như viên bách quản, xin Chúa chữa lành cho nô bộc của mình. Một đức tin mạnh mẽ, dũng cảm, tiến tới, nhưng tâm hồn hướng thẳng đến đức tin.

Nếu khép lòng, chúng ta không thể hiểu Chúa Giêsu

Trong chuyện người bại liệt, Chúa Giêsu đi thêm một bước nữa. Ở Nazareth, khởi đầu sứ mạng, Chúa Giêsu vào Hội đường và nói rằng Ngài được sai đến để giải thoát người bị áp bức, người ở tù, đem ánh sáng cho người mù … công bố năm hồng ân,’ một năm ân xá, năm đến gần hơn với Chúa, mở ra một con đường đến với Thiên Chúa. Tuy nhiên, ở đây, Chúa còn đi xa hơn, Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn tha tội.

Có những người mang trái tim khép chặt, nhưng đến thời điểm đó, họ vẫn xem Chúa Giêsu là một bậc chữa bệnh, nhưng mà tha tội thì lớn chuyện hơn nhiều. Người này vươn cao quá. Người này không có quyền nói thế, bởi chỉ mình Thiên Chúa có thể tha tội. Chỉ mình Chúa Giêsu biết những gì họ nghĩ và Ngài nói rằng: ‘Ta là Thiên Chúa?’ Không, Chúa không nói thế. Mà nói rằng, ‘Tại sao các ngươi nghĩ những chuyện này? Bởi các biết Con Người có quyền năng để tha tội. Đứng lên, vác chõng mà đi.’ Chúa bắt đầu nói những lời có lúc khiến dân chúng nản lòng, và thậm chí các môn đệ cũng vậy, những lời khó nghe, như khi Chúa nói rằng để được cứu độ thì phải ăn thịt và uống máu Ngài.

Hãy tự hỏi xem đức tin vào Chúa Giêsu có thực sự thay đổi đời sống chúng ta không.

Khi Chúa Giêsu thể hiện một quyền năng lớn hơn, quyền tha tội, quyền ban sự sống, tái tạo nhân loại, thì ngay cả các môn đệ của Ngài cũng hoài nghi và một số bỏ đi. Chúa Giêsu hỏi một nhóm nhỏ, ‘Cả các anh cũng muốn đi ư?’

Hãy tự hỏi xem, Đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu Kitô như thế nào? Tôi có tin Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Con Thiên Chúa? Và đức tin này có thay đổi cuộc sống hay không? Đức tin của tôi có mở ra năm hồng ân trong lòng tôi không, một năm ân xá, một năm lớn lên gần gũi với Thiên Chúa? Đức tin là một ân sủng. Không một ai xứng đáng đức tin. Không một ai có thể mua đức tin. Đức tin là một ơn ban. Đức tin của tôi vào Chúa Giêsu Kitô có cho tôi biết hạ mình không? Cha không nói là khiêm nhượng, mà là hạ mình, sám hối, và cầu nguyện mà xin rằng: ‘Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Chúa là Thiên Chúa. Chúa có thể tha tội cho con.’

Phép thử đức tin của chúng ta là khả năng chúc tụng Chúa

Hãy để Chúa làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin. Dân tìm Chúa Giêsu để được nghe Ngài nói, bởi Ngài nói với uy quyền chứ không như các kinh sư. Và họ cũng theo Chúa, bởi Ngài chữa lành bệnh tật, bởi Ngài làm phép lạ, nhưng cuối cùng, khi thấy việc này, khi thấy Chúa tha tội, họ bỏ đi, và tất cả họ đều kinh ngạc.

Chúc tụng, bằng chứng cho thấy tôi tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa trong đời tôi, tin rằng Ngài được sai đến để tha thứ cho tôi, bằn chứng là đó là sự chúc tụng, là tôi có khả năng biết chúc tụng Chúa. Chúc tụng Chúa. Đây là việc không mất tiền mua. Nhưng là một cảm thức mà Thần Khí ban cho chúng ta, để chúng ta nói lên rằng: ‘Chúa là Chúa độc nhất.’ Nguyện xin Chúa cho chúng ta lớn lên trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa, Đấng tha thứ chúng ta, ban năm hồng ân – và rồi xin cho đức tin này khiến chúng ta mở lời chúc tụng ngợi khen Chúa.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng