Vòng tay yêu thương của Chúa

619

Vòng tay yêu thương của Thiên Chúa có quyền năng làm câm lặng mọi tội lỗi chúng ta, cho dù tội có nhiều đến thế nào đi nữa. Không phải chỉ nơi Chúa mới có tình yêu, nhưng chỉ có có Ngài mới là tình yêu đích thực. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ sáu, 08-01, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Vatican Radio

Lấy ý từ bài trích thư thánh Gioan Tông đồ, Đức Phanxicô suy niệm về các ý nghĩa khác nhau của từ ‘tình yêu’ và hai giới răn trọng nhất đối với một Kitô hữu là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận.

“Từ ‘tình yêu’ là từ được dùng quá nhiều lần, dù có khi chúng ta không hiểu được ý nghĩa chính xác là gì. Tình yêu là gì? Có khi chúng ta nghĩ về tình yêu như trong kịch, như vở tuồng, nhưng có không phải là tình yêu. Hay tình yêu có thể giống như cú sét đánh, nhưng rồi nó dần phai nhạt. Tình yêu đích thực đến từ đâu? Ai yêu thương là được Thiên Chúa tạo thành, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta đừng có nói: ‘Mọi tình yêu là Thiên Chúa,’ Không, không phải, mà là, ‘Thiên Chúa là tình yêu.’

Thánh Gioan Tông đồ đã nêu bật rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, và trong tin mừng có nhiều ví dụ cho điều này, chẳng hạn như phép lạ bánh hóa nhiều, hay dụ ngôn người con hoang đàng.

Khi chúng ta nghĩ và muốn xin Chúa tha thứ, thì Ngài đang chờ đợi chúng ta, chờ để tha thứ cho chúng ta.  Năm Toàn xá Lòng Thương xót này, cũng là thế, là chúng ta biết rằng Chúa chúng ta đang chờ chúng ta, chờ đợi mỗi một người chúng ta. Tại sao? Để ôm lấy chúng ta. Là thế đó.  Để nói với chúng ta: ‘Con ơi, Ta yêu con. Ta để Con Ta chịu đóng đinh vì con, đây là giá của tình yêu, là quà tặng của tình yêu.’

Thiên Chúa đang chờ đợi tôi, Chúa muốn tôi mở cửa lòng mình, và chúng ta phải chắc chắn rằng Ngài sẽ chờ đợi chúng ta, chờ đợi chính con người chúng ta chứ không phải con người mà người khác bảo chúng ta nên theo.

Chúng ta phải đến với Chúa mà nói rằng: ‘Lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa chừng nào.’ Hay nếu anh chị em thấy mình không thể nói được như thế, thì có thể nói: ‘Lạy Chúa, Chúa biết con muốn yêu Chúa lắm, nhưng con là một kẻ có tội nặng nề.’ Và như người cha đã làm thế nào với đứa con hoang đàng đã phung phí tài sản vào những chuyện xấu xa, thì Chúa cũng như thế, ngài không để anh chị em nói hết câu đâu, anh chị em không cần nói gì nữa trong cái ôm của Ngài. Cái ôm của tình yêu Thiên Chúa.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng