Hãy TÔN VINH CON NGƯỜI.

483

Ngày 1 tháng 1 – Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Hôm nay, là ngày lễ trọng.

Vì hôm nay là ngày lễ tôn vinh Đức Maria, Mẹ Chúa Jesus, và cũng là Mẹ Thiên Chúa.
Tất nhiên các bạn sẽ nghĩ đến Mẹ, tán dương Mẹ, và tất cả ý nghĩ của các bạn đều nhắm đến Đức Mẹ.
Nhưng theo tôi nghĩ, không hẳn chỉ là như thế.
Ngày khai mạc năm mới này không chỉ dành để tôn vinh tình Mẫu Tử.
Ngày hôm nay chính là để tôn vinh một sự, còn lớn lao hơn cả Mẹ Maria nữa.

Ngày hôm nay, chính thật, Giáo hội muốn chúng ta, và thông qua đó, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy

TÔN VINH CON NGƯỜI

Đó mới là ý nghĩa thật của ngày long trọng này.
Con người là gì mà đáng để tôn vinh như thế.
Hãy xem
‘Đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.’ (Bài đọc 1, Ds 6, 27)
‘Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa’ (Bài đọc 2, Gl 4, 7)
Chúng ta được Thiên Chúa bảo trợ và để mắt đến.
Chúng ta là con Thiên Chúa, là người thừa kế vinh quang và hạnh phúc bất diệt nơi Ngài.

Chúng ta mừng lễ Mẹ, bởi Mẹ Maria là con người đầu tiên được đến gần nhất, trọn vẹn nhất trong lòng Thiên Chúa.
Nhưng đó không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một giống nòi mới, những người được Chúa thương, những người được làm con Thiên Chúa.
Vậy ngày đầu năm này, chúng ta hãy tái khởi đầu lại hành trình TÔN VINH CON NGƯỜI mà Thiên Chúa vốn đã khởi đầu từ thưở tạo thiên lập địa.
Chúng ta hãy ý thức và sống với phẩm giá cao quý của mình, và thăng tiến phẩm giá của anh em.
Và chúng ta phải xác định tất cả mọi vinh dự vinh quang của loài người chúng ta đều là ‘nhờ Thiên Chúa’, có thế chúng ta mới tiến xa hơn vào trong vùng ánh sáng bất diệt.

Hỡi những người được Thiên Chúa thương, trong những ngày sống tiếp theo của năm, xin hãy nhớ sự cao quý của mình và tôn vinh con người được Chúa thương trong mọi suy nghĩ lời nói việc làm.
Hãy TÔN VINH CON NGƯỜI.

‘FILIUS MEUS ES TU’

J.B. Thái Hòa