“Chứng nhân đích thực của Chúa là người tha thứ.”

315

Radio Vatican, Cyprien Viet, 2015-12-26

pope-anglus

Ngày thứ bảy 26 tháng 12 là ngày nghỉ lễ của Vatican và của nước Ý, dưới ánh nắng gần như là của mùa xuân và trước đông đảo giáo dân hành hương về Rôma, Đức Phanxicô có buổi Kinh Truyền Tin từ ban công của Dinh Tông Tòa, ngài nói: “Chứng nhân đích thực của Chúa là người tha thứ.”

Hôm nay là ngày lễ Thánh Stêphanô được xem là thánh tử đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo, Đức Phanxicô nhắc lại ý nghĩa về ơn ban của sự sống, một ơn ban đồng nghĩa với tha thứ.

“Hôm qua chúng ta đã chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa đã xuống thế làm người vì chúng ta; hôm nay chúng ta thấy câu trả lời cụ thể nơi môn đệ của Chúa Giêsu, người đã cho mạng sống của mình,” Đức Phanxicô nhắc lại. Etienne là thánh tử đạo, “có nghĩa là làm chứng, bởi vì Thánh Stêphanô đã làm giống như Chúa Giêsu. Chứng nhân đích thực đã ứng xử như Chúa Giêsu. Đấng cầu nguyện, yêu thương, trao ban nhưng nhất là tha thứ, vì tha thứ là hình thức diễn tả cao cả nhất của ơn ban”. Cũng như Thánh Stêphanô đã tha thứ cho Thánh Phaolô khi Thánh Phaolô ở trong nhóm người ném đá mình, chúng ta cũng vậy, chúng ta “được sinh ra từ lòng tha thứ của Chúa”.

“Nếu chúng ta muốn tiến bước trên con đường đức tin thì trước hết chúng ta phải nhận sự tha thứ của Chúa, gặp gỡ Chúa Cha, Đấng sẵn sàng tha thứ cho tất cả, và khi tha thứ là khi chữa lành tâm hồn và làm tươi mới tình yêu, Đức Phanxicô nhấn mạnh. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi khi xin Chúa tha thứ, vì chỉ khi nào chúng ta được tha thứ thì chúng ta mới tha thứ được cho người khác.”

Trên con đường thiêng liêng này, “chúng ta khám phá cuộc chiến đấu nội tâm để thanh tẩy sự dữ và để lời cầu nguyện và tình yêu giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích hận thù có ở bên trong con người mình”. Chúng ta phải có lòng thương xót như Cha chúng ta trên trời đã có lòng thương xót, để qua lòng tha thứ “chúng ta thắng sự ác bằng sự thiện, chúng ta biến đổi hận thù thành tình thương, và như thế chúng ta làm cho thế giới được tốt đẹp hơn”.

Kết thúc buổi Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô “hướng về Đức Mẹ, Đấng chúng ta giao phó những người bị bách hại cho Mẹ, những người bị bách hại vì đức tin như Thánh Stêphanô và đáng buồn thay, bây giờ con số này lại nhiều hơn thời đầu tiên của Giáo hội, xin Đức Mẹ cho chúng ta biết nhận tha thứ và biết cho tha thứ”, Đức Phanxicô lặp lại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch