Mẹ Têrêsa được phong thánh.

2421

Me TeresaNgày thứ năm, 17-12-2015, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chuẩn y cho Thánh bộ Phong Thánh phê chuẩn quyết định về phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Têrêsa thành Calcutta.

Chân phước Têrêsa thành Calcutta, hay được thế giới biết đến là Mẹ Têrêsa, sinh ngày 26-8-1910, qua đời ngày 05-9-1997. Mẹ là bậc sáng lập Dòng Nữ tử Bác Ái.

Đức Giáo hoàng phê chuẩn án phong thánh cho Mẹ Têrêsa cùng với việc chuẩn y tước Tôi tớ Chúa cho 3 vị khác, trong buổi tiếp kiến riêng với hồng y Angelo Amato SDB, trưởng Thánh bộ Phong Thánh.

20100826cnsbr02258-800x500