Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher Tòa Thánh cổ động đối thoại và hòa bình

320

Radio Vatican, 2015-12-5

Tổng giám mục Paul Richard Gallagher

Thứ hai 14 tháng 12, ở Trung tâm Saint-Louis, Rôma đã có buổi  Hội thảo của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh về “Một chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh? Nền ngoại giao của Vatican hôm nay.” Vào cuối buổi hội thảo, ký giả Antonino Galofaro đã hỏi Ngoại trưởng Gallagher làm sao trả lời cho những cuộc tấn công khủng bố vừa qua ở Paris, mà hệ quả của nó như một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.

Cha có cảm thấy bất lực khi đối diện với những gì đang xảy ra ở Âu Châu không?

Đương nhiên, đứng trước cái chết của nhiều người và đứng trước loại khủng bố này, một kẻ thù “không có mặt”, chúng tôi cảm nhận mình bất lực; nhưng cảm nhận tức giận và bị tê liệt là một chuyện khác. Tôi nghĩ chúng ta phải có ý thức về tình trạng này và phải phân tích những gì đang xảy ra, vì sao nó xảy ra và là kitô hữu, trên phương diện nhân bản chúng ta phải phản ứng như thế nào để có thể đề nghị các giải pháp cho một vài vấn đề an ninh mà các nhà cầm quyền đang phải đối diện hiện nay. Nhưng chúng ta cũng phải cố gắng giải quyết một số vấn đề ở tự nguồn gốc của các cuộc xung đột này.

Khi chúng ta nói đến “chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh” chúng ta nghĩ trước hết và nhất là Syria, Irak, Ả rập Xauđi, Iran, Mỹ, các nhân vật chính trong vùng, các cưòng quốc… Cha ở trong ngành ngoại giao Vatican, cha mang lại một sứ điệp nào?

Trước hết chúng ta nói đến “chiến tranh thế giới thứ ba” vì tất cả các xung đột này đều phức tạp và có liên hệ với nhau. Điều nguy hiểm là những gì xảy ra hôm nay đều có những vang dội ở Trung Đông và ngược lại. Tòa Thánh theo đuổi các quan hệ ngoại giao với cộng đồng quốc tế, với các đối tác của mình, hợp tác với các mục tử của Giáo hội để bảo vệ các cộng đoàn nếu cần, nếu họ gặp nguy hiểm và cũng để cổ động đối thoại và hòa bình trên thế giới, luôn tìm một giải pháp ngoại giao và chính trị cho các cuộc xung đột lớn hiện nay.

Tính chất của các cuộc xung đột thường rất khác nhau, chẳng hạn các cuộc xung đột ở Phi Châu, ở Burundi, vậy các cuộc xung đột này có ở trong chiến tranh thế giới thứ ba không? Làm sao đáp ứng với các thử thách khác nhau này. Burundi không phải là Trung Phi nơi Đức Giáo hoàng đã đến…

Nếu chúng ta nhìn bản đồ thế giới và nhìn tất cả các vùng đang có nguy cơ hoặc đang có xung đột thì khó mà liên kết các xung đột này được, và đó là điều nguy hiểm lớn. Chúng ta đã thấy trong các cuộc chiến tranh lớn trước đây, có sự mất kiểm soát tình trạng và chiến tranh đã nổ bùng lên… Đó là điều chúng ta phải tránh và tất cả các cộng đồng quốc tế phải dấn thân, cam kết giải quyết các vấn đề ở Syria, Libya và tất cả những gì đang xảy ra ở vùng Vịnh.

Một trong hệ quả của các cuộc xung đột này là nạn di dân. Chúng ta đã thấy ở Âu Châu, đã có rất nhiều cuộc thảo luận ở các nước Liên hiệp Âu Châu… Vatican đón nhận tượng trưng các gia đình; các nước Âu Châu không thể nào có thỏa thuận chung về việc đón nhận người tị nạn và về các con số…

Như tôi đã nói nhiều lần, các nước Âu Châu là phản ảnh các xã hội của chúng ta. Khả năng đón nhận người tị nạn của họ khác nhau, họ có những truyền thống khác nhau. Có những nước đã thường xuyên nhận từ 50-60 năm nay, họ nhận các nhóm di dân và người tị nạn. Có những nước không nhận. Từ đó chúng ta phải cân nhắc các chuyện, nhưng cùng một lúc, chúng ta phải tìm một đường hướng chung để giải quyết, để vạch một đường đi. Nếu không, có thể có một tình trạng rất khó khăn cho Âu Châu ở tầm mức chính trị nội bộ của mỗi nước và cũng ở tầm mức chính trị của Liên hiệp Âu Châu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch