Đức Phanxicô viết lời nói đầu quyển Thánh Kinh cho người trẻ

494

Radio Vatican, 2015-12-03

Đức Phanxicô viết lời nói đầu quyển Thánh Kinh cho người trẻ. Giáo sư Thomas Sưding, giáo sư Tân Ước ở Viện đại học Bochum, Đức là người có sáng kiến làm quyển Thánh Kinh cho người trẻ. Giáo sư xin các tu sĩ Dòng Tên Đức, Tổ chức Youcat và Katholische Bibelanstalt, Stuggart cùng hợp tác với mình để thực hiện chương trình này.

Đức Phanxicô viết lời nói đầu quyển Thánh Kinh cho người trẻ

“Các con sẽ có một kinh nghiệm rất mạnh và đổi đời”. Đức Phanxicô, trong cách nói thẳng của mình, chất vấn người trẻ cách họ đọc Thánh Kinh, ngài không ngần ngại nói cho các người trẻ biết cách mình đọc. “Cha hay cầm lên đọc, cha đọc một ít, rồi cha để quyển sách qua một bên, cha để lòng mình láng xuống để Chúa nhìn mình, và cha cầu nguyện. Đôi khi đang cầu nguyện thì cha ngủ, nhưng không sao, cha như đứa con gần với người cha của mình, và đó mới là điều đáng kể”, ngài giải thích.

“Không có chuyện đọc một mạch,” giấu nó hay để nó yên trên kệ. Đức Phanxicô rất rõ ràng với độc giả trẻ, ngài giải thích nếu người Kitô hữu bị bách hại là vì “họ mang thánh giá”, vì họ “có quyển Thánh Kinh”. Có nghĩa là quyển sách họ cầm trên tay không phải là quyển sách văn chương. “Không, với Lời Chúa, ánh sáng sẽ đến với thế gian và ánh sáng này sẽ không bao giờ tắt”.

Quyển sách này “như lửa, một quyển sách mà qua đó Chúa nói với nhân loại”, Đức Phanxicô nhấn mạnh. Và quyển sách này “phải có trong tay để thường xuyên đọc, đọc mỗi ngày, đọc một mình hoặc cùng đọc chung với nhau”, giống như khi mình chơi thể thao, mình chơi cùng đồng đội. Nhưng chú ý, các con phải đọc rất cẩn thận. “Đừng đọc hời hợt như đọc sách hoạt hình, ngược lại, phải chất vấn lòng mình để biết quyển Thánh Kinh nói gì với mình,” Đức Phanxicô nói.

Nếu các con thấy quyển Thánh Kinh của cha thì các con sẽ ngạc nhiên. “Quyển Thánh Kinh này của Đức Giáo hoàng à, con sẽ mua cho cha quyển mới…” Không, cha không muốn quyển mới đâu!

Các con muốn cha vui không? Các con cầm quyển Thánh Kinh lên đọc nhé.