Sự khác biệt nền tảng giữa các lãnh đạo kitô giáo và hồi giáo

679

Cyprien Viet, 2015-11-21

“Chủ nghĩa khủng bố không phải là chúng tôi, chúng tôi là tín hữu hồi giáo tốt, họ là những người dữ.” Cứ cho là vậy. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu hiểu, có một sự khác biệt nền tảng giữa hồi giáo và kitô giáo, ít nhân là trên phương diện các lãnh đạo tôn giáo.

Giáo hội công giáo, đặc biệt là sau Công đồng Vatican II, đã làm một công việc khổng lồ là cập nhật hóa hiện trạng của giáo hội, nhận mình trong các hành động của tín hữu, trong lịch sử đã dẫn đến các hình thức bạo lực và đàn áp.

Suy tư này đặt trụ cột qua các cuộc hội thảo, qua các nghiên cứu tỉ mỉ được Vatican hỗ trợ về các vấn đề như các cuộc thập tự chinh, sự thẩm tra vụ diệt chủng người Do Thái, vụ thuộc địa và gần đây là các vụ lạm dụng tình dục… Bao nhiêu là sự việc mà người công giáo đã phạm Nếu tôi tóm tắt thì các nhà lãnh đạo hồi giáo nói: “Phải chiến đấu chống lại kẻ dữ”. Còn các nhà lãnh đạo công giáo nói: “Kẻ dữ là chúng tôi. Chúng tôi đã sa ngã. Và vì vậy, chúng tôi xin Chúa và con người tha thứ.”

Ý nghĩa của tội… Tôi nghĩ, thật sự đây là sự khác biệt nền tảng giữa người kitô và những người có trách nhiệm trong đạo hồi giáo. Và sự độc tài về mặt ý thức hệ trong sự bảo vệ điều thuần khiết, mà những người Xauđi bảo vệ chẳng hạn, cần một cuộc chiến tranh không phải vũ khí mà một cuộc chiến tranh trí tuệ. Họ phải đối diện trước các nghịch lý của họ, trước tội của họ và trước sự đồi bại tinh thần của họ.

Sự Thật sẽ làm cho chúng ta tự do và làm cho họ tự do.

 Đức Phanxicô và đại giáo sỹ Istanbul

Trên trang Facebook của ông Cyprien Viet, ký giả của Radio Vatican, ông Cyprien có tên Viet nhưng không phải là người Việt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch