Các cuộc tấn công ở Paris đặt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng vào một tình trạng rất khó khăn

340

slate.fr, Robin Verner, 2015-11-15

paris-attacks-saturday

Theo một ký giả chuyên gia về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng và ý thức hệ của tổ chức này, các cuộc thảm sát ngày thứ sáu 13 tháng 11 là dấu hiệu ho thấy sự mất kiểm soát của tổ chức và các nhóm của họ hoặc đây là một sự thay đổi chiến lược ngu xuẩn.

Ký giả Graeme Wood đã công bố một cuộc điều tra sâu rộng về ý thức hệ và về ảo tưởng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng trên báo The Atlantic cách đây vài tháng. Ông cũng đã viết trên báo Politico ngày 14 tháng 11 vừa qua sau các cuộc tấn công ở Paris và Saint-Denis. Theo chuyên gia lão luyện về chủ nghĩa khủng bố và về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng, thì những cuộc tấn công giết người này, dù cho sự thiệt hại và nỗi đau khổ quá lớn, nhưng nó không mang lại chiến thắng cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng.

Nó đưa ra các tiền đề sau: hoặc vụ giết người ngày 13 tháng 11 cho thấy bộ tham mưu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng bây giờ đã bị vượt quá bởi một số yếu tố căn bản, hoặc tổ chức Hồi giáo cực đoan đã thay đổi chiến lược, mất hết tất cả ý nghĩa của các thực tế quân sự.

Thông tin thủ công

Sự phân tích về thông tin Nhà nước Hồi giáo Tự xưng công nhận mình là tác giả của vụ thảm sát cho thấy các yếu tố hỗ trợ cho giả thuyết thứ nhất. Như thế, không có một sự kiện nào đăng tải lại trong tài liệu này được cho là đối với những người theo dõi các sự kiện. Nhất là, tổ chức hiếu chiến này không đưa ra các video của những trận tấn công mà họ sắp thực hiện, cũng không đưa ra những hình ảnh này như họ thường hay làm.

Thêm một lần nữa, lời tuyên bố kích động này cho thấy khía cạnh thủ công, không che giấu được hình ảnh mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng thường để ý đến trong cách thông tin của mình. Ký giả Graeme Wood nhận thấy có sự hiện diện của người Pháp trong các vụ gần đây, ngược với, ít nhất là một phần, sự tuyên truyền thường lệ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng. Các công bố chính thức của họ thường ra lệnh cho các “tín hữu”đang lưu đày phải về vùng đất Hồi giáo, họ không được dùng vũ khí trong đất nước họ thường trú, chỉ được dùng trong trường hợp bất khả kháng để trở về với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng. Như thế lần này Nhà nước Hồi giáo Tự xưng đã bị vượt quá bởi lòng sùng đạo và sự vô kỷ luật của một vài thành viên trở nên quá tự lập.

Tình trạng không thể giữ vững

Tuy nhiên không thể loại ra ý nghĩ là ban điều hành Nhà nước Hồi giáo Tự xưng đã thay đổi quyết định. Mà nếu như vậy thì các nhà lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Tự xưng đã để quyền lực mong manh của mình vào trong một thế không thể giữ vững. Các lực lượng quân sự của Phương Tây sẽ nhanh chóng tăng cường trên vùng đất của Nhà nước Hồi giáo Tự xưng chiếm. Tình hình thời sự trong tương lai gần sẽ có sự can thiệp ở một tấm mức rộng lớn ở Syria và Irak.

Vậy, nếu Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng thường huênh hoang đổ trực tiếp cho các “thập tự quân”, thì trên thực tế các lãnh tụ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng tìm trước hết là xây dựng một Nhà nước vũng theo luật Hồi giáo. Một sự xây dựng sẽ cự không được trước loại tấn công như vậy, thêm nữa quân đội của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng đã gặp cực kỳ khó khăn đối với chiến quân kurde.

Shadi Hamid, tác giả quyển sách “Các Cám dỗ Quyền lực” trong các phong trào Hồi giáo đã cho ý kiến của mình trong một câu tweet ngày 14 tháng 11: “Ý chí muốn xây dựng một Nhà nước và chủ thuyết huyền bí vẫn đồng tồn tại trong một sự căng thẳng khó khăn trong nội bộ Nhà nước Hồi giáo Tự xưng. Có thể hôm qua ý thứ nhì cuối cùng đã làm lu mờ ý thứ nhất.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch