Đức Phanxicô nói với các cựu học sinh Dòng Tên ở Châu Mỹ La Tinh

218

Radio Vatican, Cyprien Viet, 2015-11-11

Đức Phanxicô và Linh mục Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng Quản Dòng Tên, trong một buổi tiếp kiến với các sinh viên trường Đại học Grégoria
Đức Phanxicô và Linh mục Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng Quản Dòng Tên, trong một buổi tiếp kiến với các sinh viên trường Đại học Grégoria

Đức Phanxicô đã truyền sứ điệp của mình bằng video để gởi đến các thành viên tham dự Đại hội Châu Mỹ La Tinh các cựu học sinh Dòng Tên lần thứ 16, tổ chức ở  Guayaquil, Ecuador từ ngày 11 đến 13 tháng 11-2015. “Nói với các cựu học sinh Dòng Tên cho tôi dịp để nói lên những gì Giáo hội, Giáo hoàng và Dòng Tên mong chờ ở một người đã học ở một trường Dòng Tên hay một đại học Dòng Tên”, Đức Giáo hoàng khẳng định trong cách nói bình thường của mình.

“Chúng ta không thể núp sau một lòng mộ đạo ‘nhẹ’ và cũng không thể nào bán lương tâm của mình cho thế gian,” Đức Phanxicô cảnh báo.

Nhắc lại Chiêm niệm Nhập thể của Thánh I-Nhã, Đức Phanxicô mời các cựu học sinh nhìn mọi người trong nét đa dạng của họ, “người này da trắng, người này da đen, người này bình an, người kia đang chiến tranh, người này khóc, người kia cười, người này sức khỏe, người kia bệnh, người sinh ra, người từ trần; có nghĩa là nhìn tha nhân thực tế như thế nào thì nhìn họ như thế đó.”

“Thiên Chúa đã quyết định gởi Con Một Mình xuống trần gian để cứu nhân loại, để cứu con người khỏi sự mù quáng và các thảm kịch, Đức Giáo hoàng nhắc lại. Vì thế Giáo hội xin các cựu học sinh Dòng Tên chịu đựng sự căng thẳng giữa đức tin của mình và những gì xảy ra ở thế gian”. Nhất là ngài nhắc lại mọi người phải tự vấn về hoàn cảnh của những em bé không đến trường được, không có sức khỏe và không có thức ăn. Ngài nhắc lại các thảm kịch xã hội mà ngài chứng kiến lúc mình còn ở Buenos Aires và các thảm kịch về môi sinh như nạn phá rừng, nạn dùng các chất độc thủy ngân và thạch tín của các hãng khai thác hầm mỏ.

“Sự thật lúc nào cũng mang lại căng thẳng, sự thật không bình lặng, sự thật không kết tinh. Sự thật gây căng thẳng, nó làm cho anh chị em phải phản ứng, phải thay đổi, phải hành động, nó thúc đẩy anh chị em phải bắt chước Chúa là Đấng Sáng tạo, Đấng cứu chuộc, Đấng thánh hóa, sự thật thúc đẩy anh chị em làm người”, Đức Phanxicô nhấn mạnh trong buổi nói chuyện của mình.

Rất nhiều hiệp hội cựu sinh viên Dòng Tên tổ chức các buổi gặp gỡ ở tầm mức các quốc gia, các lục địa như trường hợp Đại hội tổ chức ở Guayaquil, hoặc tầm mức thế giới qua tổ chức WUJA (Kếy hiệp toàn cầu cựu học sinh Dòng Tên, World Union of Jesuit Alumini/ae). Buổi họp kỳ tới của các cựu học sinh Dòng Tên sẽ được tổ chức vào năm 2017 ở Cleveland, Mỹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch