Thiên Chúa chỉ có thể yêu thương

512

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng Thiên Chúa chỉ có thể yêu thương, và Ngài không lên án, Tình yêu là điểm yếu của Chúa và dành phần thắng cho chúng ta. Chúng ta được giữ quá chặt trong tình yêu của Thiên Chúa đến nỗi không có điều gì có thể tách chúng ta ra được. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo hoàng trong thánh lễ ban sáng thứ năm 29-10 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

OSSROM84513_ArticoloLấy ý từ thư thánh Phaolô gởi cho tín hữu Roma, Đức Phanxicô suy niệm về tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và rằng không có có ai, không có quyền thế hay sự gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài. Thánh Phaolô giải thích rằng các Kitô hữu là những người vinh thắng bởi ‘nếu Thiên Chúa đứng về chúng ta, thì ai chống được chúng ta.’ Ơn này của Chúa nằm ngay trong tay các Kitô hữu, và gần như có thể nói theo kiểu thắng lợi rằng ‘bây giờ chúng ta là nhà vô địch.’  Nhưng, ý nghĩa phải là, chúng ta là người vinh thắng không phải bởi chúng ta nắm ơn này trong tay, nhưng là bởi một lý do khác. Và đó là bởi ‘không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, ở trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.’

‘Không phải bởi chúng ta thắng được địch thù, thắng được tội lỗi. Không! Chúng ta được giữ quá chặt vào tình yêu Thiên Chúa, đến đỗi  không có có ai, không có quyền thế hay sự gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài. Thánh Phaolô nhìn quá khỏi ơn này, ngài thấy hơn thế, thấy Đấng ban ơn này: đây là ơn tái tạo, ơn tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô thấy tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu không thể diễn tả.’

Sự bất lực của Thiên Chúa, không thể không yêu thương

Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ ra rằng mọi người, có thể từ chối ơn này, do bởi phù hoa, tự đại hay tội lỗi, nhưng ơn này của Chúa vẫn luôn luôn chờ sẵn cho chúng ta.

‘Ơn ban chính là tình yêu Thiên Chúa, một Thiên Chúa không thể tách mình khỏi chúng ta. Đây là sự bất lực của Chúa.  Chúng ta nói: ‘Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể làm mọi sự!’ Ngoại trừ một điều: Chia lìa Ngài khỏi chúng ta! Trong tin mừng, hình ảnh Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem, giúp chúng ta hiểu được đôi điều về tình yêu này. Chúa Giêsu khóc. Ngài khóc Jerusalem và tiếng khóc đó là sự bất lực của Chúa, ngài không thể không yêu thương, và không bao giờ chia lìa Ngài với chúng ta.’

Bảo đảm của chúng ta: Thiên Chúa không thể lên án, Ngài chỉ biết yêu thương mà thôi

Đức Giáo hoàng tiếp tục giải thích về việc Chúa Giêsu khóc thương một Jerusalem đã giết chết các ngôn sứ và những ai loan báo ơn cứu độ, chính là hình ảnh tình yêu và trìu mến của Thiên Chúa. Ngài khóc thương Jerusalem và tất cả chúng ta mà rằng: ‘Biết bao nhiêu lần Ta muốn quy tụ con cái các ngươi lại, như gà mẹ ấp con dưới cánh, và các ngươi đã chối từ!’ Chính từ đây mà thánh Phaolô hiểu được và nói: ‘Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa.’

Thiên Chúa không thể không yêu thương chúng ta. Và đây là bảo đảm cho chúng ta. Tôi có thể từ chối tình yêu đó, tôi có thể từ chối như người trộm lành năm xưa, từ chối cho đến tận cuối cuộc đời.  Nhưng tình yêu đó đang đời chờ ông. Con người tàn ác và báng bổ nhất, được Thiên Chúa yêu thương với lòng trìu mến của người cha.  Và như thánh Phaolô nói, Tin mừng nói, Chúa Giêsu nói: Đó là yêu thương, ‘như gà mẹ ấp con dưới cánh.’

Và Thiên Chúa toàn năng, Đấng Tạo Hóa có thể làm mọi sự. Ngài khóc, Thiên Chúa khóc!  Tất cả tình yêu Thiên Chúa nằm trong dòng nước mắt Chúa Giêsu khóc thương Jerusalem. Thiên Chúa khóc cho tôi khi tôi rời xa Ngài. Thiên Chúa khóc cho mỗi một người chúng ta. Thiên Chúa khóc cho người xấu xa làm đủ chuyện xấu gây hại nặng nề cho nhân loại … Thiên Chúa đang chờ đợi, Ngài không lên án, mà Ngài đang khóc.  Tại sao lại thế?  Bởi Ngài yêu thương chúng ta!’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng