Thời đại thay đổi và Kitô hữu phải không ngừng thay đổi

453

Thời đại đang thay đổi và Kitô hữu chúng ta phải thay đổi không ngừng, thay đổi một cách tự do, nhưng là trong chân lý đức tin. Kitô hữu phải nhìn vào các dấu chỉ của thời đại và đừng quy phục sự thoải mái tiện nghi Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng cử hành tại nguyện đường nhà trọ thánh Marta.

OSSROM80029_Articolo

Đọc các dấu chỉ của thời đại

Lấy ý từ bài đọc trích thư thánh Phaolô gởi tín hữu Roma, Đức Phanxicô suy niệm về nhận định rằng Giáo hội cần phải tiếp thu các dấu chỉ của thời đại và làm những gì Chúa Kitô muốn. Đức Phanxicô chỉ ra lời thánh Phaolô nhấn mạnh vào tự do cứu chúng ta khỏi tội lỗi, và Chúa Kitô thì nói về việc đọc các dấu chỉ của thời đại. ‘Thiên Chúa cho chúng ta tự do, và để có được tự do này, chúng ta chúng ta phải mở lòng ra với sức mạnh của Thần Khí, và nhờ nhận định mà hiểu rõ những gì diễn ra bên trong và quanh chúng ta.

Chúng ta có tự do để phán định bất kỳ điều gì đang diễn ra quanh mình.  Nhưng để phán định, chúng ta phải có hiểu biết tốt về những gì đang diễn ra quanh chúng ta.  Và làm sao để làm việc này?  Làm sao chúng ta có thể làm được điều này, việc mà Giáo hội gọi là ‘đọc các dấu chỉ của thời đại’? Thời đại đang thay đổi.  Và sự khôn ngoan Kitô giáo nhận ra những thay đổi này, nhận ra sự đổi thời, và nhận ra các dấu chỉ của thời đại. Ý nghĩa của chuyện này chuyện kia. Và hãy làm việc này một cách tự do, không sợ hãi.’

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận rằng thật không dễ gì để làm việc này trước hoàn cảnh bên ngoài vốn gây áp lực lên các Kitô hữu nữa, mà điều này lại khuyến khích nhiều người tìm sự thoải mái khi không cần phải làm gì cả.

‘Đây là chuyện chúng ta không thường làm, chúng ta cứ gắn chặt với sự thoải mái thôi, chúng ta tự trấn an mình với những lời như ‘họ bảo thế, tôi nghe thế, người ta nói rằng họ đọc thấy chuyện này …’ Như thế, chúng ta được trấn an.  Nhưng, chân lý là gì?  Đâu là thông điệp mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta với dấu chỉ này của thời đại?  Trước hết, để hiểu được các dấu chỉ của thời đại, chúng ta cần thinh lặng. cần thinh lặng và quan sát. Và sau đó, chúng ta cần phải suy tư nội tâm. Một ví dụ là, tại sao có quá nhiều chiến tranh thời nay.  Tại sao chuyện này xảy ra? Và hãy cầu nguyện … thinh lặng, suy tư, và cầu nguyện.  Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu được các dấu chỉ của thời đại, những gì Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta.’

Tự do trong chân lý của Tin mừng

Hiểu được các dấu chỉ của thời đại , không giới hạn trong vòng một nhóm ưu tú. Chúa Giêsu không bảo chúng ta hãy nhìn theo cách các giáo sư, tiến sỹ và nhà trí thức làm việc, nhưng Ngài thúc giục chúng ta hãy nhìn vào người nông dân biết cách ‘tách hạt lúa khỏi trấu.’

Thời gian thay đổi và Kitô hữu phải không ngừng thay đổi. Chúng ta phải thay đổi, và đồng thời vẫn gắn chặt với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, gắn chặt với chân lý của Tin mừng, nhưng chúng ta phải liên tục áp dụng thái độ của mình theo các dấu chỉ của thời đại. Chúng ta tự do. Chúng ta tự do nhờ ơn tự do mà Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta. Nhưng việc của chúng ta là nhìn vào những gì đang xảy ra trong chúng ta, nhận định cảm giác của mình, suy nghĩ của mình, và những gì đang diễn ra quanh chúng ta, và nhận định các dấu chỉ của thời đại, bằng thinh lặng, suy tư và cầu nguyện.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch