Đức Giám mục Jean-Paul Vesco: “Con voi không thể đẻ con chuột”

426

cath.ch, Antoine-Marie Izoard, 2015-10-10

Mgr-Jean-Paul-Vesco-ordonne-eveque-d-Oran_article_popin

Roma, 10.10.2015. Đây là lần đầu tiên Đức Giám mục Jean-Paul Vesco, tu sĩ Dòng Đa Minh, giám mục hiệu tòa Oran, Algérie tham dự Thượng Hội Đồng. Sau gần một tuần dự các buổi họp, ngài không giấu được các câu hỏi của mình về kết quả của cuộc họp mà ngài thấy đây là một “tiến trình cực kỳ mạnh”. Ngài đặc biệt mong có một tiến triển thuận lợi cho người ly dị và tái hôn, Giám mục Vesco nói với hãng tin I.MEDIA, ngài tin chắc “con voi không thể đẻ con chuột” và có một cái gì đó bên trong Giáo hội đang thúc đẩy để nhúc nhích.

Sau tuần đầu tiên của Thượng Hội Đồng, cha có cảm nhận như thế nào về công việc đang tiến hành?

Giám mục Jean-Paul Vesco: Tôi thấy cả một tổ chức làm việc khổng lồ cả về phương tiện vật chất lẫn tri thức. Và tôi không thể không tự hỏi một chút, rằng con voi không thể đẻ con chuột. Vấn đề là phải làm cho 270 đại diện toàn guồng máy cai trị của Giáo hội làm việc. Mười ba nhóm nhỏ chúng tôi có bản tài liệu làm việc, Instrumentum Laboris, để cải thiện và để sửa đổi. Chúng tôi sẽ đi đến một bản văn mà không công bố với thế giới bên ngoài. Hội đồng nói chúng tôi làm việc để có một bản văn, bản văn này sẽ đưa cho Đức Giáo hoàng. Bản văn sẽ được phát cho 270 nghị phụ, như thế đương nhiên là được công bố. Nếu Hội đồng làm tất cả những chuyện này là để vạch một con đường cho Giáo hội từ bên trong… thì tôi chia sẻ quan điểm này. Đức Thánh Cha đưa ra sứ điệp trong nhiều nghĩa, chúng tôi hoàn toàn không biết ngài mong chờ gì.

Thật ra Đức Giáo hoàng vừa kêu gọi phải có can đảm với sứ vụ tông đồ, có một sức thổi mới cho mục vụ, và ngài cũng nhắc lại phải trung thành với giáo điều của Giáo hội. cha thấy đây là nghịch lý?

Người ta thấy rõ có hai khuynh hướng này trong Thượng Hội Đồng và Đức Giáo hoàng có lý khi ngài muốn hòa hợp hai khuynh hướng này. Thượng Hội Đồng không tập trung chung quanh những vấn đề chính xác nhưng quanh hai khuynh hướng này. Vậy phải tái khẳng định các giá trị lớn của Kitô giáo về gia đình? Vậy thì tái khẳng định các điều căn bản. Nhưng hội đồng cũng biết là họ nói với một vài tỷ lệ của dân số thế giới, những người công giáo. Hay ngược lại họ muốn có một Giáo hội muốn nói với thế giới bên ngoài. Trong trường hợp này, phải cảm nhận là đã có một cái gì thay đổi trong tương quan của mình với thế giới. Đó chính là điều mà tôi mong cảm nhận được và có thể là sẽ không tìm thấy điều này trong văn bản cuối cùng. Nhưng sau đó là những gì mà Đức Giáo hoàng sẽ làm với thượng hội đồng này.

Như năm ngoái, một vấn đề bao trùm trên thượng hội đồng: đến điểm nào có thể làm đường lối mục vụ tiến triển mà không đụng đến giáo điều?

Tôi nghĩ điều này không đụng đến chính giáo điều nhưng là một cách chú giải giáo điều. Chính Đức Giáo hoàng cũng nói, thượng hội đồng này có tính cách mục vụ chứ không có tính cách giáo điều. Nhưng nếu chỉ đưa ra một bản văn hoa mỹ để cuối cùng nói những gì Giáo hội nghĩ về vấn đề gia đình, lặp lại những gì đã luôn lặp lại thì không cần thiết phải mở ra hai thượng hội đồng và nói với những người đã được rửa tội trên thế giới qua cuộc buổi họp thượng hội đồng như vậy. Nhưng dù sao đây là một tiến trình cực kỳ mạnh. Theo tôi, đây có nghĩa có một cái gì đó bên trong Giáo hội bắt đầu nhúc nhích. Nếu chỉ để nói lại cùng một chuyện, thì chỉ cần một hội đồng chuyên gia và một ban văn hoa trau chuốt như Giáo hoàng đã biết làm. Nếu ngài muốn hỏi chúng tôi, vậy thì ngài không hỏi cho có hỏi. Chắc chắn ngài muốn chúng tôi đối thoại. Đó là điều quan trọng và đó là điều đang xảy ra. Ngoài ra còn có sự điều chỉnh giữa hai thượng hội đồng với nhiều nhóm nhỏ theo từng ngôn ngữ và đây đúng là tinh thần làm việc đồng đội. Dù vậy vẫn có thể bị thất vọng. Tất nhiên mẫu số chung nhỏ nhất sẽ xuất hiện. (apic/imedia/ami/mp)

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Xin mời các bạn đọc thêm:

Tại Thượng Hội đồng Gia đình, Giám mục Vesco, luật sư biện hộ cho những người ly dị tái hôn

Tình yêu bất khả phân li sách“Mọi tình yêu đích thực đều bất khả phân ly”

Tháng hai vừa qua, Đức Giám mục Jean Paul Vesco đã gây chú ý khi ngài xuất bản quyển sách “Mọi tình yêu đích thực đều bất khả phân ly”. Trong tác phẩm này, tu sĩ Dòng Đa Minh, cựu luật sư từ chối không tập hợp lẫn lộn các hoàn cảnh khác nhau không tránh được của con người. Một quyển sách đề cập cùng một xu hướng thần học công giáo về tình yêu và đức tin trong các bí tích, thực thi giáo luật trong Giáo hội và các nguyên tắc căn bản của luật phổ quát. Bởi vì cuộc thảo luận đích thực không tập trung trên sự căng thẳng tự cho là giữa sự thật và lòng thương xót. Ngược lại, đánh cuộc cho suy tư này là làm sao chứng tỏ, nhân danh sự thật vẫn thực hiện được lòng thương xót. Được đào tạo là luật gia, ơn gọi trong Dòng Đa Minh, huynh đệ Jean-Paul Vesco là Giám mục hiệu tòa Oran, bề trên giám tỉnh Dòng Đa Minh Pháp từ năm 2012.