Thánh tích của thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, và cha mẹ ngài, sẽ được trưng bày suốt hội đồng về gia đình

2264

St_Therese_of_Lisieux_Credit_Enrique_Lpez_Tamayo_Biosca_via_Flickr_CC_BY_20_CNA_10_2_15Khung kính với thánh tích của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và cha mẹ ngài, chân phước Louis và Zelie Martin, sẽ được trưng bày tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Roma, trong suốt toàn thời gian Hội đồng về Gia đình, 04-25/10.

Chân phước Louis và Zelie sẽ được phong thánh vào ngày 08-10.

Các tín hữu có thể đến viếng thánh tích từ 7giờ sáng đến 7giờ tối, thời gian mở cửa của vương cung thánh đường.

Các thánh tích của thánh Têrêsa sẽ được trưng bày ở nhà nguyện Borghese của vương cung thánh đường, trước ảnh Đức Mẹ phù trợ Roma. Qua sự tôn kính này với Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng Phanxicô xin Mẹ chuyển cầu cho Hội đồng sinh hoa trái, và cho mọi gia đình trên thế giới.

Cha Antonio Sangalli, phó thỉnh viên cho án phong thánh của cha mẹ thánh Têrêsa, nói rằng, ‘Hai vị Louis và Zelie, trong cuộc đời mình, đã cho thấy rằng, tình yêu vợ chồng là một khí của của sự thánh thiện, một cách nên thánh của hai người với nhau.’ Cha cũng chỉ ra rằng, ‘ngày nay, đây là khía cạnh quan trọng trong gia đình. Đang hết sức cần một linh đạo đơn sơ để sống trong cuộc sống hằng ngày.’

Án phong chân phước cho chị của thánh Têrêsa, xơ Françoise-Thérèse, đã được mở tại Pháp vào tháng 7.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA