Đức Giáo hoàng thúc giục phải hợp tác hơn nữa để ngăn chặn biến đổi khí hậu

336

Hôm thứ sáu, 11-9, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp các tham dự viên trong hội nghị thế giới của Tổ chức Vì Phát triển Bền vững, tập trung về công lý môi trường và biến đổi khí hậu. Ghi nhận những mối đe dọa nặng nề mà môi trường đang phải đối mặt ngày nay, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng chính người nghèo là những người chịu đau khổ nhiều nhất từ các hậu quả của biến đổi khí hậu.

Pope urges closer cooperation to tackle climate change

Đức Phanxicô nói rằng, vấn đề biến đổi khí hậu là một vấn đề công lý và đoàn kết, tác động đến phẩm giá từng cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Khoa học và kỹ thuật đã trao cho con người một sức mạnh chưa từng có, và bổn phận của chúng ta đối với nhân loại, đặc biệt là với những người nghèo và các thế hệ tương lai, chính là phải sử dụng công nghệ khoa học vì lợi ích chung.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng tất cả mọi người chúng ta đều được kêu gọi phản ứng tự thân có trách nhiệm trước thách thức biến đổi khí hậu. Không phải đưa ra những giải pháp phi thực tế, nhưng là phản ứng với hết khả năng của mình trong gia đình và nơi làm việc, trong xã hội dân sự và trong các tổ chức kinh tế và nghiên cứu. Chúng ta chỉ có thể đạt được thành quả khi làm việc với nhau vì lợi ích chung, và Đức Thánh Cha khen ngợi những người tổ chức hội nghị này vì đã quy tụ các tham dự viên từ nhiều mảng tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội, và nghiên cứu khoa học, đến với nhau.

Về các hội nghị then chốt sắp đến về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, tại Liên hiệp quốc vào tháng 9 và tại Paris vào tháng 12, Đức Giáo hoàng nói rằng chúng ta phải thúc đẩy đối thoại để tạo được một ‘liên minh đích thực’ có thể thực hiện các thỏa thuận về môi trường sao cho có hiệu lực.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio