Dù ban đêm cũng tìm được linh mục: một sáng kiến được Đức Giáo hoàng khen ngợi

484

aleteia.org, 2015-08-23

Dù ban đêm cũng tìm được linh mụcSinh hoạt mục vụ này có từ năm 1952 ở thành phố Córdoba, Argentina giúp cho tất cả mọi người tìm được linh mục… dù là nửa đêm!

Năm Thánh Lòng thương xót sắp đến sẽ là “dịp tốt để nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa mục tử và giáo dân trong sứ vụ săn sóc chân tình và dịu dàng, ở gần với người bệnh và người sắp chết”. Đó là thông điệp Đức Phanxicô gởi cho Giám đốc Manuel Martín Sjưberg phụ trách Mục vụ trong các trường hợp khẩn cấp.

Sinh hoạt mục vụ này có từ năm 1952 ở thành phố Córdoba, Argentina giúp cho ai cũng có thể tìm được một linh mục dù cả ban đêm. 60 năm sau, Đức Giáo hoàng Argentina đầu tiên gởi lời khuyến khích của mình cho “công việc của lòng thương xót mang tinh thần Kitô” và nhắc lại sự quan trọng các mục tử phải gần với những người đang cần mình nhất, nhất là trong năm Lòng thương xót này, “vì giáo dân cảm nhận được nơi sự hiện diện của chúng ta là tình nồng ấm, tình bằng hữu và tình huynh đệ”. Và chính trên những hành vi này mà chúng ta bị phán xét, Đức Giáo hoàng khẳng định, “biết rằng chính Chúa Kitô hiện diện nơi những người thấp kém nhất này.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch