Tượng Đức Bà Tháo Gỡ Nút Thắt đã khới hứng cho một cuộc triển lãm đặc biệt

900

Tượng Đức Bà Tháo Gỡ Nút Thắt đã khới hứng cho một cuộc triển lãm đặc biệt

Nữ nghệ sĩ Meg Saligman là người điều khiển tác phẩm có hơn 30000 nút thắt này, mỗi nút thắt tượng trưng một trong những khó khăn riêng của từng người hay của xã hội và sẽ được trình bày ở ngoài Nhà thờ chính tòa của Giáo hội công giáo vào ngày 3 tháng 9.

Các nút thắt này được gom từ khắp thế giới, trong lần mở ra cho công chúng gần đây ở Viện bảo tàng Philadelphia, khách qua đường đã viết lại các khó khăn của họ trên ruybăn, sau đó cột ruybăn này thành nút thắt. Các người tham dự được mời để tháo gỡ nút thắt của một người khác, tượng trưng cho khó khăn của người này.

Các nghệ sĩ đã làm xong tác phẩm lạ thường này và họ mong phản ảnh được với tinh thần chuyến đi của Đức Phanxicô và với những ai gặp khó khăn trong đời sống hàng ngày của họ.

Nữ nghệ sĩ Meg Saligman cho biết “thật xúc động khi thấy sự phổ thông của các khó khăn này”.

Các nhà tổ chức mong làm sao khi Đức Phanxicô dâng Thánh lễ ở Vương cung thánh đường ngày 26 tháng 9 sẽ đến xem tác phẩm này vì nó được khởi hứng từ một trong những bức tranh yêu thích của ngài, bức Đức Bà Tháo Gỡ Nút Thắt.

Abigail Quintos ở Rochester, New York cho biết, “Ai cũng có những giây phút khó khăn trong đời, biết đau khổ của người khác để hiểu mình không đơn độc trong đau khổ.”