Thượng phụ latin lên án Israel trong việc xây Bức tường ngăn chia ở thung lũng Crémisan

197

Radio Vatican, 2015-08-19

Thượng phụ latin lên án Israel tiếp tục công việc xây tường phân chia, họ bắt đầu làm lại hôm thứ hai 17-8. “Các xe cần cẩu khổng lồ của Israel đã đến các mảnh đất tư Beir Ona gần thung lũng Crémisan để tiếp tục công việc xây Bức tường ngăn chia”, trong một bản thông tin, thượng phụ latin đã cho biết như trên. Những nạn nhân đầu tiên: trên năm mươi cây ôliu thọ hàng bao thế kỷ đã bị chặt gốc.

Các tín hữu Kitô Palestin chống việc xây Bức tường ở thung lũng Crémisan – Radio Vatican, 19-8-2015
Các tín hữu Kitô Palestin chống việc xây Bức tường ở thung lũng Crémisan – Radio Vatican, 19-8-2015

Thượng phụ Latin của thành phố Giêrusalem xem công việc này của nhà nước Israel là “khinh thường quyền của các gia đình trong thung lũng; quyền mà các gia đình này đã dũng cảm bảo vệ trước Luật pháp từ cả mười năm nay”. Thượng phụ mãnh liệt lên án nạn “bất công” đối với các gia đình bị bách hại.

Thượng phụ xem việc xây Bức tường ngăn chia và việc cưỡng chế đất đai là một sự “lăng nhục hòa bình”. Thượng phụ yêu cầu nhà cầm quyền Israel “chờ quyết định của Tòa Án Tối Cao mà các gia đình ở thung lũng Crémisan đã đệ đơn lên cách đây mấy ngày và yêu cầu ngưng ngay mọi việc xây cất”.