Triệt hạ thánh giá ở Trung Quốc: Đức hồng y Zen báo động

385

famillechretienne.fr, Sybille d’Oiron, 2015-08-19

Giáo dân đứng trước cây thánh giá bị nhà nước dỡ bỏ trên nóc nhà thờ
Giáo dân đứng trước cây thánh giá bị nhà nước dỡ bỏ trên nóc nhà thờ

Trong Thánh lễ ngày 15 tháng 8, Đức hồng y danh dự địa phận Hong Kong đã nói thẳng ra để tố cáo sự “tụt hậu khủng khiếp và trầm trọng” của chính sách nhà nước đối với tôn giáo, một chính sách bài tôn giáo bắt đầu ở Chiết Giang, bây giờ đang đe dọa toàn Trung Quốc.

“Trước đây tôi nghĩ các vụ triệt hạ thánh giá chỉ là quyết định của địa phương. nhưng vì vấn đề này kéo dài, bây giờ tôi nghĩ đây là chính sách của nhà nước Trung Quốc. Đây là sự tụt hậu vô cùng khủng khiếp và trầm trọng trong chính sách của nhà nước đối với tôn giáo. Bây giờ là lúc phải hành động, vì sẽ có một ngày, tai họa này sẽ đến trên đất của chúng ta,” Đức hồng y Zen tuyên bố như trên trong Thánh lễ ngày 15 tháng 8 vừa qua.

Sau đó ngài so sánh những gì đang xảy ra ngày nay ở Chiết Giang với miền Nam Thượng Hải trong thời kỳ đầu của chế độ cộng sản, thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Từ năm 2014, đã có hơn 1200 cây thánh giá bị triệt hạ ở tiểu bang giàu có Chiết Giang, với lý do kích thước và vị trí không đúng tiêu chuẩn.

Chống đối, kiến nghị, kêu gọi

Giáo dân Tin Lành và Công giáo cùng hợp nhau ký nhiều kiến nghị và chống đối sự triệt hạ thánh giá này. Ngày 13 tháng 8 họ ủng hộ lời kêu gọi khẩn cấp của Hồng y đương nhiệm Gioan Thang Hán, hồng y yêu cầu ngưng chính sách triệt hạ này; đã có những vụ bắt bớ tiếp theo vụ này.

Đức hồng y Zen 93 tuổi là người nhiệt thành đấu tranh cho tự do cá nhân và nền dân chủ Trung Quốc. Năm 2003, ngài đồng tổ chức một cuộc biểu tình khổng lồ với năm trăm triệu người dân Hong Kong, ngài khẳng định, “những ai nói rằng linh mục thì chỉ chuyên chú cầu nguyện thì người đó không hiểu gì về Giáo hội”. Tháng 9 năm 2014, ngài đã đến thăm các sinh viên biểu tình ở Civic Square, Hong Kong.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch