Hồng y Quốc vụ khanh Parolin gặp các tín hữu Công giáo tại Singapour

279

Radio Vatican, 2015-08-16

Hình chụp ngày 9 tháng 8 nhân kỷ niệm 50 năm ngày Singapour độc lập

Ngày chúa nhật 16 tháng 8, Đức hồng y Quốc vụ khanh Parolin đến Singapour trong đoạn cuối chuyến đi Đông Nam Á của ngài. Cũng như ở Nam Dương và Đông Timor, hồng y Parolin đã gặp các cộng đồng địa phương, ngài đã dâng Thánh lễ, ăn sáng với hàng chức trách giáo sĩ địa phương, các tu sĩ và giáo dân; ngài đưa ra các chỉ dẫn để sống thuộc về Giáo hội trong một xã hội vừa đa dạng, vừa phong phú và thế tục. Tại Singapour, người công giáo chỉ chiếm 3% dân số.

Đạo Công giáo đã có mặt ở Singapour, thành phố thương mại lớn thứ tư thế giới, đã gần 200 năm nay, “Giáo hội đã đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội với phần hợp tác của các giáo dân có khả năng cao”. Nhưng sau 50 năm độc lập, công việc vẫn chưa chấm dứt, “dù đất nước mừng lễ trong tinh thần hòa bình và thịnh vượng nhưng con đường của Giáo hội vẫn còn phải hoàn tựu: dựa tên Thánh Kinh, Giáo hội phải triển nở như “ngọn đèn cho quốc gia”, theo lời của Đức hồng y Parolin.

Thách thức mà Đức hồng y Parolin đưa ra là tính sáng tạo trong việc rao giảng Phúc Âm ở một xã hội thay đổi, từ sứ vụ đặc biệt hướng về vùng ngoại vi và nhất là sự hợp tác với tất cả những người có thiện tâm để nâng cao vai trò của đức tin, của các giá trị đạo đức trong xã hội. “Đứng trước làn sóng thế tục xâm lấn, Giáo hội cần đưa ra một chứng từ tận căn và kiên nhẫn, vì, khi qua ý thức hệ người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi xã hội, thì cuối cùng người ta sẽ đi thờ ngẫu tượng và con người sẽ mất nhân phẩm và quyền lợi của mình”, hồng y Parolin tuyên bố và nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Như thế phải nhận định để biết dấu hiệu của thời đại và hướng các dấu hiệu này nhân danh Phúc Âm. “Nếu Tòa giám mục Singapour đi theo con đường của Mẹ Maria, tôi tớ hèn mọn vâng theo ý Chúa, thì Giáo hội Singapour sẽ làm được những chuyện lớn lao cho Chúa!”, hồng y Parolin kết thúc bài nói chuyện của mình như trên.

Marta An Nguyễn chuyển dịch