Cha Amorth trừ quỷ, thấy thánh Gioan Phaolô II là bậc chuyển cầu đầy uy lực trên Satan

4543

Trưởng ban trừ quỷ của Roma đang thấy ngày càng nhiều người trẻ đang chịu ảnh hưởng của ma quỷ, nhưng những năm gần đây, cha thấy được thánh Gioan Phaolô II là một bậc chuyển cầu uy lực trong trận chiến vì các linh hồn.

CNA – David Kerr – 17/5/11

Giáo hoàng Gioan Phaolô IIMột văn phòng nhỏ khiêm tốn ở tây nam Roma, là một chiến trường giao tranh giữa sự thiện và sự dữ. Ở đây, cha Gabriele Amorth đã thực hiện gần 70,000 vụ trừ quỷ trong suốt 26 năm qua.

Cha cho biết, ‘Thế giới phải biết là Satan tồn tại. Ma quỷ và ác thần có nhiều, và chúng có 2 sức mạnh, bình thường và bất thường.’

Linh mục Ý 86 tuổi của dòng Thánh Phaolô và là nhà trừ tà chính thức của Giáo phận Roma giải thích sự khác biệt này:

‘Cái gọi là sức mạnh bình thường là khả năng quyến dụ con người xa rời Thiên Chúa và chìm vào Hỏa ngục. Hành động này được chúng thực hiện chống lại mọi người ở mọi nơi và mọi tôn giáo.’

Còn về các sức mạnh bất thường của Satan, cha Amorth giải thích rằng đây là cách ma quỷ hành động khi nó chú ý đặc biệt vào một người. Cha phân loại sự chú ý này thành 4 dạng: một là quỷ ám, hai là quỷ quấy như trường hợp cha Pio người bị quỷ đánh, ba là ám ảnh khiến người ta tuyệt vọng và tàn hoại, thứ tư là khi quỷ chiếm lĩnh một không gian, một con vật, hay thậm chí là một vật thể.’

Cha Amorth nói rằng những chiếm hữu bất thường này hiếm xảy ra, nhưng ngày càng tăng. Cha đặc biệt lo lắng về việc con số người trẻ đang bị Satan tác hại qua các giáo phái, khiêu dâm, và thuốc phiện. Nhưng cha không bao giờ tuyệt vọng.

‘Với Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ, Thiên Chúa đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ không bao giờ để cho cám dỗ vượt quá sức chúng ta.’

Do đó, cha đưa ra một hướng dẫn rất cụ thể để tất cả mọi người có thể sử dụng chiến đấu chống lại Satan.

‘Để thắng được cám dỗ của ma quỷ, trước hết là bằng cách tránh mọi dịp cám dỗ, bởi ma quỷ luôn luôn tìm kiếm những điểm yếu nhất của chúng ta. Và rồi, là bằng cầu nguyện. Các Kitô hữu chúng ta có thuận lợi, bởi chúng ta có Lời Chúa, các bí tích, các lời kinh cầu lên Chúa.’

Không ngạc nhiên, khi ‘Chúa Giêsu Kitô’ là danh mà cha Amorth thường viện đến nhất để trừ quỷ. Nhưng cha cũng cậy đến sự hỗ trợ thiêng liêng của các thánh. Và một điều đáng chú ý là, trong những năm qua, cha khám phá ra thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II có một sức chuyển cầu đầy uy lực.

‘Tôi đã hơn một lần hỏi ác thần rằng, ‘Tại sao ngươi sợ Đức Gioan Phaolô II đến vậy, và tôi có hai câu trả lời khác nhau, nhưng đều rất đáng chú ý.

Một là ‘bởi ngài phá hoại các dự định của ta.’ Và tôi nghĩ là con ác thần đang muốn nói đến sự sụp đổ của cộng sản ở Nga và Đông Âu. Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản.

Và câu trả lời thứ hai là ‘bởi ngài kéo quá nhiều người trẻ xa khỏi tầm tay ta. Nhờ Đức Gioan Phaolô II mà rất nhiều người trẻ trở lại. Có một số người đã là Kitô hữu nhưng không sống đạo, nhưng rồi với thánh Gioan Phaolô II, họ trở lại sống đạo thực hành. Ngài kéo quá nhiều người trẻ khỏi tay ma quỷ.

Cha Amorth

Và còn về đấng chuyển cầu uy lực nhất?

Tất nhiên là Mẹ Thiên Chúa. À, khi bạn kêu cầu tên Đức Mẹ!

Có lần tôi hỏi Satan, ‘mà tại sao khi ta kêu cầu Đức Mẹ, ngươi sợ hãi hơn là khi ta kêu cầu Chúa Giêsu Kitô?’ Nó trả lời, ‘Bởi khi bị Chúa Giêsu đánh bại thì tất nhiên, nhưng khi bị một con người đánh bại thì nhục nhã hơn nhiều.’

Cha Amorth cho biết lời chuyển cầu của những người đang sống cũng quan trọng. Cha nhắc rằng trừ quỷ chính là cầu nguyện, lời cầu nguyện mà các Kitô hữu có thể cầu nguyện để giải phóng một linh hồn hay không gian khỏi tay ma quỷ. Nhưng, cần có 3 sự này:

‘Chúa Giêsu đã cho các tông đồ một câu trả lời rất quan trọng với các nhà trừ quỷ chúng tôi. Chúa nó rằng để thắng được dạng ác thần này, cần phải tin nhiều, cầu nguyện nhiều, và chay tịnh nhiều. Đức tin, cầu nguyện, và chay tịnh.

Đặc biệt là đức tin, bạn cần tin rất nhiều. Trong Tin mừng, nhiều lần cho thấy, khi chữa lành, Chúa Giêsu không nói rằng chính Ta đã chữa cho con. Nhưng Ngài nói rằng, con được chữa lành nhờ đức tin của con. Ngài muốn đức tin nơi con người, một đức tin mạnh mẽ và vô điều kiện. Không có đức tin bạn chẳng thể làm được gì.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch