Linh mục Francisco Acevedo 100 tuổi, vẫn còn một công việc rất quan trọng phải làm: chiến đấu chống  Satan

641

catholicnewsagency.com, Blanca Ruiz, 08-05-2015

Linh mục Francisco Acevedo, địa phận Malaga.
Linh mục Francisco Acevedo, địa phận Malaga.

Madrid, Tây Ban Nha. Ngày 1 tháng 8-2015, linh mục Acevedo, lớn tuổi nhất địa phận Malaga, Tây Ban Nha mừng 100 tuổi. Sau một thế kỷ sống, cha Francisco Acevedo nói ngài vẫn còn một công việc quan trọng phải làm.

“Thánh Phêrô đã nói: ‘Hãy sống tiết độ và chú tâm vì quỷ như con sư tử gầm gừ, rình mò để tìm người nó sẽ vồ”, cha Acevedo đã nói trong một buổi phỏng vấn và được giám mục địa phận Malaga phổ biến.

Khi được hỏi công việc linh mục đang làm, cha cho biết: “Tôi phải còn chống cự với quỷ nhưng không phải là dễ. Quỷ không muốn có các linh mục thánh thiện và không xem chuyện này là nghiêm túc thì rất nguy hiểm”.

Bây giờ linh mục sống ở giáo xứ Saint-Patrick, cha cho biết cha có một cuộc sống bình thường, không có một bí quyết nào để sống trường thọ.

Sau khi sống gần trọn thế kỷ trong chức vụ linh mục, cha Acevedo có vài lời khuyên cho các chủng sinh và các linh mục trẻ: “Hãy chỉ tìm Chúa mà thôi.”

Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện, ngài nói “đó là tất cả và là trụ canh thường xuyên của ngài.”

Cha Acevedo trung thành với cầu nguyện và với Đức Mẹ, cha luôn cầu nguyện cho con cái mình.

Cha nói: “Ai dùng giờ cầu nguyện để làm việc khác thì không biết thế nào là đời sống Kitô hữu. họ chỉ nghe nói về Chúa Giêsu mà không biết Chúa Giêsu. Nếu họ biết Ngài, họ sẽ đi tìm.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch