Yêu cho roi cho vọt!

292

la-croix.com, Sébastien Maillard, Quito, 2015-07-08

Những cú Đức Phanxicô nhéo Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Trong ba ngày từ 5 đến 7 tháng 7 viếng thăm Ecuador, Đức Phanxicô đã ngầm nhắc chuyện hiện nay Tổng thống Ecuador đang bị chống đối vì chủ trương độc tài của ông.

Yêu cho roi cho vọt. Ba ngày Đức Phanxicô ở Ecuador cho thấy giữa ngài và chủ nhà đã có một sự tiếp tay đích thực. Theo những người thân cận với Đức Giáo hoàng, ngài có một cái nhìn tích cực về những tiến bộ xã hội mà Tổng thống có tinh thần công giáo rất mạnh này đã thành tựu được, từ khi ông lên nắm chính quyền năm 2007. Nhưng ở Ecuador nơi ông bị tố cáo là đã đi trệch qua chủ nghĩa độc tài thì mấy cú nhéo của Đức Phanxicô gián tiếp qua các bài diễn văn của ngài không phải là không được chú ý đến.

“Lãnh đạo đời đời”

Trước khi lên đường đi Quito, lời tố cáo các “nhà lãnh đạo đời đời” dù tuyên bố ở Rôma trong một bối cảnh khác, nhưng ở Ecuador, lời tố cáo này được hiểu như lời chỉ trích chống dự trù sửa luật của Tổng thống Rafael Correa để ông có thể kéo dài nhiệm kỳ của mình.

Ngay khi đến phi trường thủ đô, Đức Phanxicô đã thân tình giễu Tổng thống Rafael Correa vì ông trích rất nhiều các câu nói của Đức Giáo hoàng: “Ông nhắc lại lời tôi nói nhiều quá hen, cám ơn ông nhiều!”. Tổng thống bị trách là đã tìm cách hưởng mưa móc về mặt chính trị của chuyến đi rất được dân chúng mến chuộng này.

“Lãnh đạo duy nhất”

Trong bài giảng của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 7 ở Quito, chế độ độc tài của ông bị ngầm nhắc tới khi ngài nói “ý muốn lãnh đạo duy nhất”. Dù Tổng thống Rafael Correa nổi tiếng là đã đẩy lui được nạn nghèo khổ trong nước thì Đức Phanxicô nhắc sự “cần thiết phải chiến đấu ở mọi cấp bậc, tránh chủ nghĩa ích kỷ, phải cổ động sự hiệp thông và đối thoại, khuyến khích tinh thần cùng nhau hợp tác.”

Cũng ám chỉ như vậy về việc thực thi quyền lực một mình, trong bài diễn văn nói với xã hội dân sự ngài đã tuyên bố các “tiêu chuẩn và các luật, cũng như các dự án của cộng đồng dân sự phải tìm cách bao gồm mọi người, mở cửa cho đối thoại, cho gặp gỡ”. Ngay lập tức đoạn này được vỗ tay.

“Giáo hội cũng muốn hợp tác trong việc tìm lợi ích chung qua các sinh hoạt xã hội, giáo dục”, Đức Phanxicô kết luận trong bài diễn văn cuối ở Quito như trên và nó có cùng tiếng vang với bài diễn văn đầu tiên khi ngài mới đến, ngài đã nhắc lại Giáo hội công giáo hợp tác nhiều hơn cho tiến bộ xã hội của Ecuador. Một lời mời gọi để có một cuộc đối thoại tốt hơn giữa hội đồng giám mục và Tổng thống Correa.

Pope Francis blesses the audience as Ecuador's President Rafael Correa applauds after Pope Francis landed in Quito

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch