Nhờ Đức Phanxicô một người tham nhũng ăn năn hối cải

508

la-croix.com, Sébastien Maillard, Roma, 07-02-2015

Liên hệ trong vụ Mafia Capitale, ông Salvatore Buzzi đã viết cho Đức Giáo hoàng một lá thư bày tỏ lương tâm của ông đã “mất nhận thức về các giá trị” và ông muốn “hoán cải”.

Như hoa quả chín sớm của Năm Toàn xá Lòng thương xót mà chính ông Salvatore Buzzi tự ví, ông đã viết một bức thư ăn năn hối cải dài cho Đức Phanxicô. Ông là một nhà thầu bị tù trong vụ Mafia Capitale ở Rôma. Ông kết thúc bức thư của mình như sau, “Con xin kết gắn vào lời kêu gọi hoán cải của cha”. Bức thư được đăng trong tuần báo số mới ra của địa phận Sardaigne.

Đức Phanxicô ngồi bên cạnh linh mục Luigi Ciotti của Hiệp hội Libera trong buổi gặp các nạn nhân của mafia ở nhà thờ San Gregorio, Rôma ngày 21 tháng 3-2014
Đức Phanxicô ngồi bên cạnh linh mục Luigi Ciotti của Hiệp hội Libera trong buổi gặp các nạn nhân của mafia ở nhà thờ San Gregorio, Rôma ngày 21 tháng 3-2014

Tiến trình của một cựu tội phạm trở thành nhà thầu của xã hội

Từ trong phòng giam loại canh gác cẩn mật tối đa của Ý, ngày 15 tháng 5 vừa qua, cựu lãnh đạo của một công ty đã viết thư cho Đức Giáo hoàng.

Ông kể cho ngài nghe đường đời của ông. đầu tiên hết, vào năm 1980, khi ông 25 tuổi, ông bị tù vì tội giết người, nhưng ông xây dựng lại cuộc đời bằng cách tự học và thành lập một “tổ chức hợp tác giữa những người bị tù với nhau để có thể ra khỏi tù nhờ một dịp làm việc cụ thể” theo một cuộc hội thảo được tổ chức trong nhà tù cho mục đích này vào ngày 29 tháng 6-1984. Sự hợp tác tạo một dịp may thứ nhì cho những người bị tù được thành hình vào ngày 29 tháng 6 này.

Tinh thần vươn lên của ông trước hết đã làm cho ông được vinh dự đăng trên “trang bìa của báo Famiglia cristiana”, một tờ báo Công giáo Ý và ông được khoan hồng vào năm 1994.

Hai mươi năm sau, cũng ông Salvatore Buzzi bị bắt trong vụ tai tiếng Mafia Capitale, thông đồng và rút tiền giữa thành phố Rôma, các công ty của thành phố và các tổ chức hợp tác, một loại hoạt động rất phổ biến ở Ý. Công ty của ông nằm ở trọng tâm vụ tai tiếng đã nổ bùng ở thủ đô Ý. Ông từ chối mình bị tố cáo như một người mafia, nhưng nhận tội tham nhũng: “Tôi vừa là nạn nhân, vừa tiếp tay (..) cho một hệ thống tham nhũng ngày càng lớn trên tầm mức chính trị và quản trị.” “Tôi không nhận định đúng, tôi bị che mờ bởi một hoang tưởng tuyệt đối nghĩ rằng như vậy là phát triển tổ chức. Tôi hoàn toàn đánh mất khả năng nhận định đúng các giá trị. Tôi cũng đã coi thường gia đình tôi.”

“Các lời nói của cha đã đánh động con.”

Ông Salvatore Buzzi nói với Đức Phanxicô, ông đã xúc động khi Đức Phanxicô nói chuyện với các tổ chức hợp tác Ý vào ngày 28 tháng 2 vừa qua: “Cha đã có những lời nghiêm khắc với những sai lầm của các tổ chức hợp tác, đã lợi dụng sự nghèo khó”, ông nhắc lại và cảm thấy mình bị Đức Phanxicô nói đến cách riêng. Đức Giáo hoàng thật sự đã tố cáo tội “nói dối nhục nhã và rất nặng” kể cả “tự mặc cho mình một bộ mặt bên ngoài danh giá và tiếp tục nhắm đến những mục tiêu mất danh dự và không đạo đức, thường thường là lợi dụng lao động, thao túng thị trường và ngay cả những vụ buôn bán tham nhũng tai tiếng.”

“Lời của cha đã đánh động con đến tận tâm can và đến đúng lúc khi con làm một loạt tự kiểm về đường đời của mình”, ông nói tiếp; ở trong tù ông được cha tuyên úy nhà tù nâng đỡ. Ông Salvatore Buzzi kết thúc bức thư của mình, ông giải thích vì sao lời kêu gọi hoán cải của Đức Giáo hoàng trong chiều hướng của năm Toàn xá Lòng Thương xót đã thúc đẩy ông. “Tôi mong tôi không phải là người duy nhất”, ông kết thúc.

“Đây là lúc tốt nhất để thay đổi cuộc đời! Đây là lúc để cho quả tim được đánh động”, Đức Giáo hoàng viết trong sắc lệnh Năm Toàn xá ngày 11 tháng 4 vừa qua, ngài nói trực tiếp với những người “đàn ông đàn bà tham dự trong tổ chức tội phạm” và những người “có tội hay đồng lõa với tham nhũng”. Năm Toàn xá chính thức bắt đầu vào ngày 8 tháng 12-2015.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch