Mười áp dụng cụ thể để bảo vệ môi sinh

597

Tông thư Laudato Si của Đức Phanxicô, mời gọi mọi người có ý thức hơn về bảo vệ môi sinh một cách thiết thực. Và xin đưa ra đây mười áp dụng cụ thể để bảo vệ môi sinh

  1. Dùng bớt máy điều hòa không khí ở nhà cũng như trên xe.
  2. Dùng bớt xăng nhớt, năng lượng ở nhà cũng như trên xe.
  3. Lái xe chậm hơn.
  4. Dùng giấy tái hồi làm giấy nháp.
  5. Dùng ánh sáng tự nhiên khi có thể.
  6. Tắt đèn mỗi khi ra khỏi phòng.
  7. Giới hạn dùng khăn giấy, đĩa nhựa, những loại dùng một lần vứt bỏ.
  8. Tiết kiệm nước nhiều nhất có thể.
  9. Trồng rau cải, nấu ăn ở nhà.
  10. “Tái hồi” nói lui nói tới ‘cám ơn, xin lỗi, vui lòng.’

môi sinh