Hồng y Oscar Maradiaga: “Dòng Salêdiêng phải ở nơi nào có người trẻ”

308

la-croix.com, Sébastien Maillard (Rome), 2015-06-19

MaradiagaHồng y Honduras, Oscar Maradiaga, điều hợp viên của nhóm “C9”, nhóm chín hồng y cố vấn Đức Phanxicô trong việc cải cách Giáo triều, ngài thuộc Dòng Salêdiêng từ năm mươi lăm năm nay, ngài nhận giáo dục từ Dòng này. Ngài cho rằng sứ vụ bên cạnh những người trẻ nghèo nhất chưa bao giờ cần thiết như bây giờ.

Hồng y Oscar Maradiaga: Khi còn nhỏ, tôi học ở Tegucigalpa, nước Honduras ở trường San Miguel, trường học của Dòng Salêdiêng . Cha tôi đến đó để xưng tội, ông đem tôi đi theo. Khi tôi thấy các trẻ em chơi ở sân trường, tôi xin cha tôi đến đây học. Ông trả lời: “Con sẽ học ở đây.” Đó là ngày đầu tiên tôi biết thế giới của Dòng Salêdiêng.

Vào thời đó, bầu khí học rất hay, chúng tôi chỉ có 500 học sinh và chúng tôi như ở trong một gia đình. Nhóm nào cũng có các người thuộc dòng Salêdiêng chăm sóc. Tôi được may ở trong nhóm của một giáo dân tận hiến, ông cũng là giáo viên dạy học, ông thật tuyệt vời.

Chúng tôi chơi rất nhiều. Chơi thể thao – mà tôi không có khiếu cho mấy-, chơi nhạc, đóng kịch, hát trong ca đoàn với các buổi trình diễn. Tôi ở trong nhóm học đàn dương cầm. Cũng có các ban hát phụng vụ, từ năm lên mười, tôi đã ở trong ca đoàn. Trong môi trường này, đương nhiên là tôi đi tu dòng Salêdiêng. Vào cuối trung học, tôi vào tập viện và sau một năm tôi vào chủng viện, năm 1961 tôi được chịu chức.

Là tu sĩ Dòng Salêdiêng là thành người giảng dạy?

Hồng y Oscar Maradiaga: Ơn gọi của Dòng chúng tôi là ở gần giới trẻ. Tôi được đào tạo để đi dạy. Đầu tiên hết tôi dạy văn phạm, rồi tôi dạy các môn vật lý, hóa học những môn tôi rất thích, sau đó tôi được gởi qua Rôma để học thần học luân lý, tâm lý lâm sàng. Tiếp đó, tôi lại đi dạy, lần này tôi dạy ở Guatemala trong một chủng viện của Dòng Salêdiêng mà tôi làm khoa trưởng trong vòng ba năm trước khi được phong giám mục.

Giáo dục là ở trọng tâm đặc sủng của Dòng Salêdiêng ?

Hồng y Oscar Maradiaga: Một phần. Trọng tâm của đặc sủng Dòng chúng tôi là ở gần giới trẻ, giúp các em tìm được con đường của mình, tháp tùng và cố gắng giúp các em trưởng thành trong Chúa Kitô. Ở đâu có người trẻ thì ở đó phải có các tu sĩ Dòng Salêdiêng. Ngày nay chúng tôi đã thực hiện một công việc rất đẹp với các trẻ em đường phố, cả con trai lẫn con gái. Một khía cạnh quan trọng khác trong công việc của chúng tôi là dạy các em học việc. Thánh Gioan Bosco là người của thời cách mạng kỹ nghệ ở Torino. Ngài thấy rất nhiều trẻ em bị bóc lột để làm thợ nề, thợ mộc, thợ in. Ngài thành lập các trường dạy nghề để chuẩn bị cho các lao động trẻ này có một đời sống xứng đáng và được đối xử như một con người.

Cái gì làm phân biệt công việc giáo dục của Dòng Salêdiêng với Dòng Tên?

Hồng y Oscar Maradiaga: Thánh Gioan Bosco đi tìm các em nghèo nhất để dạy còn Dòng Tên đào tạo những người ưu tú của xã hội. Họ phụ trách lo cho các trường đại học.

Hồng y cũng thành lập một trường đại học ở Honduras

Hồng y Oscar Maradiaga: Đúng, vào năm 1993, vì có nhu cầu phải có một trường đại học công giáo ở đây. Hai mươi hai năm sau, chúng tôi đào tạo 19 000 sinh viên trong 11 khuôn viên đại học ở nhiều nơi trên nước Honduras, để mang trường đại học đến cho những nơi nghèo thay vì họ phải về thủ đô học. Chúng tôi đến với họ.

Ở cái gì đường hướng của Thánh Gioan Bosco vẫn còn hợp thời cho thời buổi bây giờ?

Hồng y Oscar Maradiaga: Con đường duy nhất để thoát nạn nghèo khổ là con đường giáo dục. Không có giáo dục, trong thời đại kỹ thuật số hiện nay thì làm sao chuẩn bị cho một em bé nghèo vào đời được? Nó sẽ đi chùi nhà suốt đời, rửa chén suốt đời. Đứng trước con số người nghèo và người trẻ trên thế giới, ơn gọi Salêdiêng vẫn phù với thực tế. Ơn gọi này là cần thiết.

Đức Phanxicô là tu sĩ Dòng Tên nhưng ngài cũng có khuynh hướng của Dòng Salêdiêng ?

Hồng y Oscar Maradiaga: Đúng, vì ngài đã từng học với các tu sĩ Dòng Salêdiêng. Giống như Thánh Gioan Bosco, ngài đặc biệt kính Thánh Giuse. Ngài có tượng Thánh Giuse nằm ngủ ở văn phòng ngài, ngài để giấy tờ của ngài dưới tượng này. Thánh Giuse là người mơ mộng, cũng như Thánh Gioan Bosco. Và Đức Phanxicô cũng có một giấc mơ và cũng như các tu sĩ Dòng Salêdiêng, Đức Phanxicô cũng sùng kính Mẹ Maria.

Hồng y Oscar Maradiaga “Dòng Salêsiên phải ở nơi nào có người trẻ”Marta An Nguyễn chuyển dịch