Giáo hoàng Phanxicô mở đường cho việc nhìn nhận các nạn nhân của chính quyền Pol Pot là các bậc tử đạo

596

ilmessaggero.it – Franca Giansoldati – 16/6/15

Giám mục Giuse Chhmar Salas
Giám mục Giuse Chhmar Salas

Giáo hoàng Phanxicô đã mở đường cho việc công nhận các bâc tử đạo đầu tiên dưới chế độ cộng sản độc tài Khơme Đỏ ở Cambodia. Một thời kỳ tăm tối, một chính thể tàn ác và nhẫn tâm, khi đàn áp, giết người hàng loạt, và các trại tập trung với những điều kiện quá sức tồi tệ, đã cướp đi mạng sống của hàng triệu người. Giáo hội ở đây bị tận diệt. Theo tự thuật của một linh mục truyền giáo Pháp đã bị giết hại, thì nhiều linh mục, trước sự sự lan tràn của Khơme Đỏ, đã quyết định đứng về phía dân chúng, ‘không mất hi vọng cho dù chung quanh mình toàn một màu đen.’

Các thủ tục cấp giáo phận đang được thiết lập để phong chân phước cho 35 người, những bậc tử đạo bị đàn áp dã man dưới thời kỳ điên rồ của Pol Pot. Theo hãng tin Fides từ Vatican, phỏng vấn cha Gustavo Benitez, giám đốc của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng, thì 35 bậc tử đạo này, chết trong khoảng thời gian 1970-1977, là người Cambodia, Việt Nam, và Pháp.

‘Có giám mục người Cambodia, Giuse Chhmar Salas, và 34 bạn tử đạo, bao gồm các linh mục, giáo dân, giáo lý viên, nhà truyền giáo, và một số thành viên của Hội Truyền Giáo Hải ngoại Paris [MEP].’ Nghi thức mở án phong thánh được tổ chức tại làng Tangkok, ở tỉnh Kompong Thom, chủ trì là giám mục Olivier Schmitthaeusle, Đại diện Tông tòa ở Phnom Penh.

‘Mở đầu cho tiến trình phong thánh, sẽ lập một ủy ban lo thu thập các chứng cứ. Một số bậc tử đạo bị giết, số khác thì chết vì bị bỏ đói hay kiệt sức.’ The cha Benitez, thì việc mở tiến trình phong thánh ‘có tầm quan trọng về mặt lịch sử, nó sẽ giúp người dân Cambodia tái thiết lại lịch sử và cội nguồn của mình, đồng thời cũng quan trọng về mặt thiêng liêng, vì Giáo hội ở Cambodia, từng bị giải thể cơ cấu, nhưng giờ đã và đang sống lại và phát triển.’ Khi kết quả điều tra ở tầm mức giáo phận được xem là tích cực, thì văn bản sẽ được gởi đế Bộ phong Thánh ở Vatican, để Thánh bộ tiếp nhận giai đoạn thứ hai của tiến trình phong thánh này.

Bên trong căn lều tại trại lao động, nơi ở của giám mục Giuse Chhmar Salas, cùng cha mẹ, em trai cũng là linh mục Giuse Chhmar Salem, và cha Marcel Truong Sang Samroni, trước khi bị giết bởi chế độ Khơme Đỏ
Bên trong căn lều tại trại lao động, nơi ở của giám mục Giuse Chhmar Salas, cùng cha mẹ, em trai cũng là linh mục Giuse Chhmar Salem, và cha Marcel Truong Sang Samroni, trước khi bị giết bởi chế độ Khơme Đỏ

J.B. Thái Hòa chuyển dịch