Giải thoát lòng mình để đón nhận Chúa

352

Kitô hữu phải học giải thoát mình khỏi ‘tiếng náo động và đam mê trần tục’ để có thể đón nhận ơn Chúa trong lòng. Đây là trọng tâm bài giảng của giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ hai, 15-6 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

OSSROM58202_ArticoloSuy niệm bài đọc một, trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Corinthô, giáo hoàng Phanxicô chỉ ra rằng Chúa đã ban nhưng không ơn của Ngài, và chúng ta phải sẵn sàng, ngay lúc này, đón nhận ơn Chúa. Chúng ta phải chuẩn bị lòng mình để đón nhận ơn Chúa trong sự bất lực của mình. Chúng ta phải chú tâm đến Chúa, để có thể đón nhận lời Ngài, hơn là gây tai tiếng bằng những hành động phi Kitô của mình.

Giáo hoàng nói rằng, chúng ta quá thường nghe người ta nói về các Kitô hữu đi lễ ngày chúa nhật nhưng rồi lại hành xử như dân ngoại, gây tai tiếng. Nhưng làm sao để chúng ta đón nhận Chúa trong lòng mình đây? Bằng cách giải thoát mình khỏi mọi tiếng náo động và đam mê không phát xuất từ Thiên Chúa, và bằng cách loại đi tất cả những sự gây xáo trộn bình an tâm hồn. Trong bài Tin mừng theo thánh Matthêu, giáo hoàng nói rằng Chúa Giêsu giải thích rằng chúng ta phải vượt được tâm thức ‘mắt đền mắt’ và chìa má cho người làm tình làm tội chúng ta.

Để giải thoát khỏi đam mê trần tục, chúng ta phải có một tâm hồn khiêm nhượng, loại được mọi xung khắc và đấu đá. Đây là tiếng náo động của thế giới ngoại đạo, và tiếng náo động của ma quỷ, nhưng lòng chúng ta phải an bình nếu muốn làm chứng cho đức tin mà không gây tai tiếng hay chỉ trích. Trở lại những lời của thánh Phaolô, giáo hoàng nhấn mạnh rằng, chúng ta phải giữ lòng mình sẵn sàng cho Chúa, bằng ‘tất cả những chịu đựng, ưu phiền, khó khăn, kìm kẹp, đèn nén, tù ngục, hỗn loạn, lao lực, tăm tối và thiếu thốn.’

Làm sao chúng ta có thể làm được điều này? Như thánh Phaolô tông đồ giải thích, chúng ta sẽ làm được qua ‘sự khiết tịnh, hiểu biết, nhẫn nại, tử tế,’ và gìn giữ một tinh thần thánh thiện. Đức Phanxicô kết rằng, sự khiêm nhượng, tử tế, và nhẫn nại, chính là dấu ấn của những người hướng mắt về Chúa và mở lòng ra với Chúa ….

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio