Đức Giáo hoàng tiếp đại diện các trường phúc âm hóa Thánh Anrê

234

image001 (11)Radio Vatican, 06-11-2015

Ngày 11 tháng 6, trong một buổi tiếp kiến riêng Đức Giáo hoàng đã tiếp các đại diện của các trường phúc âm hóa Thánh Anrê. Các trường này được linh mục José Prado Flores thành lập đầu tiên ở Mễ Tây Cơ năm 1980, sau đó được lan ra khắp toàn cầu. Hiện nay có khoảng 2000 trường phúc âm hóa ở trên 60 nước.

Khoảng hai mươi đại diện các trường này đã gặp Đức Giáo hoàng. Họ đến từ Mễ Tây Cơ, Mỹ, Hung Gia Lợi, Ukraina, Argentina và cả Canada, nơi trường được thành lập vào năm 2007 và sau đó lan ra khắp nước.

EcoleMục đích của các trường này rất rõ ràng: Theo bước chân của Thánh Anrê và đem mọi người về với Chúa Kitô. Trong các trường này, học sinh được đào tạo và một khi được đào tạo xong, khi lớn lên các em sẽ đi đào tạo thế hệ kế tiếp. Mỗi người sẽ trở thành người nhân giống lên gấp bội.

Trong số các đại diện có bà Suzane Guérard, người đào tạo trong các trường phúc âm hóa Thánh Anrê ở Québec, Canada. Bà đi cùng với bà Marguerite du Chaffaut để gặp Đức Giáo hoàng.

image002 (3)Marta An Nguyễn chuyển dịch