Cách mạng Dịu Dàng

262

L’Osservatore Romano, 06-10-2015

image001 (8)Buổi tĩnh tâm của các linh mục trên thế giới được tổ chức tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Rôma từ ngày 10 đến 14 tháng 6-2015.

Buổi tĩnh tâm giống như buổi các tông đồ gặp nhau trong Phòng Tiệc Ly ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, ở đó Đức Mẹ đã đóng một vai trò chủ yếu. Đức hồng y  Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cử hành Thánh lễ khai mạc ngày 10 tháng 6 ở Đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đây là buổi tĩnh tâm lần thứ ba do Phong trào Canh tân trong Thánh Linh và Huynh đoàn Công giáo tổ chức.

Trong bài giảng của mình, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã nói đến một nghịch lý, ngài không chúc các linh mục sẽ có những ngày tĩnh tâm bình thản nhưng là những ngày bức xúc: “bức xúc sâu xa về sứ mạng truyền giáo”, và có một đà nhiệt huyết nội tâm để nhiệt thành bước đi lại trong ơn gọi của mình. Bởi vì sau những năm tháng tu trì, sẽ có khuynh hướng “đi lui”, quá mệt mỏi với chính mình, đánh mất đi sự nồng ấm của “thuở ban đầu” lúc mình nghe tiếng gọi của Chúa.