Trường học công giáo đầu tiên mang tên Giáo hoàng Phanxicô

258

catholicregister.org, 27-5-2015

2311jesuitstude_00000001467Một trường học Công giáo ở Brampton, bang Ontario, Canada sẽ lấy tên Giáo hoàng Phanxicô để đặt tên cho trường học của mình. Trong buổi họp ngày 26 tháng 5, Hội đồng nhà trường Công giáo Dufferin-Peel loan báo trường tiểu học sẽ được xây và dự trù khai giảng vào tháng 9-2016, trường sẽ mang tên Giáo hoàng Phanxicô.

Ông Frank DiCosola, chủ tịch Hội đồng cho biết, “Đức Phanxicô có một cách tiếp cận đặc biệt vừa nhân bản vừa mang tinh thần công giáo và điều này phù hợp với đường lối của trường chúng tôi, vì thế chúng tôi lấy tên ngài để đặt tên cho trường.”

Ông John B. Kostoff, giám đốc giáo dục cho biết, “Đức Phanxicô tuyên bố giáo dục là một hành động trong hy vọng và chúng tôi tin tưởng ngôi trường mới của chúng tôi mang tên Đức Thánh Cha sẽ là một trung tâm tiêu biểu cho hy vọng để các học sinh đến học”.

Trường sẽ xây trên Olivia Marie Drive, Mississauga Road, đường Steeles Ouest của  Brampton và sẽ nhận học sinh từ mẫu giáo đến hết tiểu học, trường sẽ thâu nhận 550 học sinh.