Ơn của Thần Khí đổi mới địa cầu

348

RV6633_ArticoloChủ tế thánh lễ ngày chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, Giáo hoàng Phanxcô nói với mọi người rằng,

“Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Thần Khí đang hoạt động trong từng cá nhân và cộng đoàn đầy Thần Khí …

Trong tin mừng, Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng, khi Ngài trở về với Cha, thì Thần Khí sẽ đến và hướng dẫn tất cả họ trong sự thật. Thật vậy, Chúa Giêsu gọi Thần Khí là ‘Thần Khí sự thật’ …

Và thế giới ngày nay, cần những con người nam nữ không khép kín trong bản thân, nhưng cần những con người đầy Thần Khí. Khép kín bản thân khỏi Thần Khí, không chỉ là sự thiếu tự do, mà còn là sự tội. Có nhiều cách người ta khép mình với Thần Khí, bằng ích kỷ lo cho lợi lộc bản thân, bằng chủ nghĩa vị luật cứng ngắc – như thái độ của các thầy thông luật mà Chúa Giêsu gọi là ‘giả hình’ đó, hay bằng sự lơ là những gì Chúa Giêsu dạy, bằng cách sống đời Kitô hữu mà không phục vụ người khác nhưng chỉ chăm chăm tư lợi, và còn nhiều cách khác nữa …

Ơn của Thần Khí đã được ban xuống trên Giáo hội và trên mỗi một người chúng ta, để chúng ta sống những đời sống đức tin thực sự và hành động vì đức ái, để gieo hạt giống hòa giải và hòa bình …

Ơn của Thần Khí đổi mới địa cầu. Thần Khí mà Chúa Giêsu gởi đến từ Chúa Cha, cũng là Thần Khí Tác tạo ban sự sống cho mọi sự. Do đó, tôn trọng tạo vật là một đòi hỏi của đức tin và ‘khu vườn’ chúng ta đang sống, được trao phó cho chúng ta, không phải để chúng ta bóc lột, nhưng là để vun đắp và giữ gì với lòng tôn trọng …

Nguyện xin cho chúng ta, được tăng sức nhờ Thần Khí và nhờ nhiều ơn ích Thần Khí ban cho, chúng ta có thể chiến đấu không thỏa hiệp với tội lỗi và sự thối nát, và tận hiến bản thân kiên vững bền chí trong những việc làm vì công lý và hòa bình.’

RV6634_Articolo

J.B. Thái Hòa lược dịch từ Vatican Radio Eng