Đau khổ, tin tưởng, hi vọng

381

Đau khổ, tin tưởng, bình an. Đây là 3 từ mà giáo hoàng Phanxicô khai triển trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 05-5 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Giáo hoàng Phanxicô chỉ ra rằng Kitô hữu không có một ‘thái độ tự khổ và hành người khác’ khi đối mặt với khó khăn, nhưng dựa vào Chúa với lòng tin tưởng và hi vọng.

11193249_982324565112481_390708087113536311_nKhi thánh Phaolô bị bách hại, dù phải chịu cả ngàn khổ ải, ngài vẫn vững vàng trong đức tin và động viên người khác hi vọng vào Chúa. Giáo hoàng Phanxicô lấy ý từ bài đọc một trích sách Tông đồ Công vụ, nhắm vào 3 ý chính này: đau khổ, tin tưởng, và bình an – và để vào Nước Thiên Chúa, người ta phải ‘đi qua những thời gian tăm tối, khó khăn.’

Kitô hữu chịu đau khổ với lòng can đảm.

Nhưng, Đức Phanxicô cảnh báo rằng, ‘đây không phải thái độ tự khổ,’ nhưng là ‘sự đấu tranh Kitô giáo’ chống lại vua chúa thế gian, kẻ cố gắng ‘đẩy chúng ta xa khỏi lời của Chúa Giêsu, khỏi đức tin, khỏi hi vọng.’ ‘Chịu đựng đau khổ’ là điều mà thánh Phaolô thường nói đến:

‘Chịu đựng, cao hơn sự nhẫn nại, chịu đựng nghĩa là mang lấy gánh nặng đau khổ trên vai mình Và đời sống Kitô hữu cũng có thời điểm như thế. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta: ‘Hãy can đảm trong giờ đó. Ta đã thắng, và các con cũng sẽ thắng.’ Từ đầu tiên này soi sáng cho chúng ta đi vào những thời khắc khó khăn nhất trong đời, những thời khắc chúng ta chịu đau khổ.’

Và rồi giáo hoàng nói rằng, thánh Phaolô ‘tổ chức Giáo hội, thánh tông đồ cầu nguyện cho các linh mục, đặt tay trên họ và trao phó các linh mục cho Chúa.’

Dựa vào Chúa trong những thời gian khó khăn.

Từ thứ hai chính là: ‘tín thác.’ Giáo hoàng Phanxicô nhận định, một Kitô hữu ‘có thể đối diện khó khăn và thậm chí là bách hại bằng cách tín thác, trao phó bản thân cho Chúa.’ Giáo hoàng nhấn mạnh, chỉ có mình Chúa mới có thể cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta kiên vững trong đức tin, cho chúng ta hi vọng.’

‘Trao phó điều gì đó cho Chúa, trao phó thời khắc khó khăn này cho Chúa, trao phó bản thân mình cho Chúa, tín thác cho Chúa các tín hữu, các linh mục, giám mục, tín thác cho Chúa gia đình, bạn bè mình và nói với Chúa rằng: ‘Xin chăm sóc cho họ, họ là của Chúa.’ Đây là lời cầu nguyện mà chúng ta luôn luôn thưa lên, lời cầu nguyện tín thác: ‘Lạy Chúa, con tín thác điều này cho Chúa. Xin Chúa chăm lo.’ Đây là lời kinh đẹp đẽ của Kitô giáo. Đây là ‘thái độ tín thác vào quyền năng của Chúa, và vào sự ân cần của Thiên Chúa là Cha. ‘

Khi một người thưa lên ‘lời kinh’ này từ  lòng mình, thì người đó cảm thấy được tín thác cho Chúa, người đó vững dạ: ‘Người đó không bao giờ nản lòng  Gian nan khiến chúng ta đau khổ, nhưng ‘tin tưởng vào Chúa cho chúng ta hi vọng và từ đây mở ra lời thứ ba: bình an.’

Bình an của Chúa củng cố đức tin và hi vọng.

Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại những lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: ‘Ta để lại cho các con bình an của Ta, Ta ban bình an cho các con.’ Nhưng giáo hoàng nhấn mạnh, ‘không phải đơn giản là một yên bình trong tâm hồn,’ nhưng là một bình an từ bên trong mà ra, một bình an cho các bạn sức mạnh, củng cố tăng cường cho những gì chúng ta xin nơi Chúa là đức tin và hi vọng.’

‘Ba từ này: đau khổ, tin tưởng, và bình an. Trong đời, có lúc chúng ta phải đi trên con đường đau khổ, nhưng đó là quy luật cuộc sống. Nhưng trong những thời khắc khó khăn này, chúng ta phải dựa vào Chúa và Ngài đáp lại với chúng ta bằng bình an. Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô vàn và không bao giờ nản lòng. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cử hành Bí tích Thánh Thể với Chúa, nguyện xin Chúa củng cố đức tin và hi vọng, hãy xin Chúa cho chúng ta tin tưởng để thắng vượt những gian nan, bởi Ngài đã chiến thắng thế gian, và cho chúng ta trọn bình an của Ngài.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio