Trẻ em viết thư cho Đức Phanxicô

423

trẻ em 1Trọng kính Đức Thánh Cha,

“Có bao nhiêu trẻ em chết trong các trận chiến tranh của người lớn. Các trẻ em ở Syria, Iraq, Nigeria, Ukraine và Khojal ở Azerbaijan. Trẻ con chúng con không muốn mình cảm thấy sợ. Chúng con chỉ muốn quyền có một tương lai.”

trẻ em 3Bảy mươi trẻ em mặc áo trắng mang thư đến cho Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 29-4 vừa qua. Các em xin các cuộc chiến tranh này được chấm dứt. Các nạn nhân thường là dân chúng, kể cả đàn bà và trẻ em.

Ông Hasan Isgandarov, chủ tịch chương trình Azerbaijan Student Network cho biết, “chúng tôi muốn thông điệp này có một tầm mức quốc tế. Và đây là cách chúng tôi phối hợp tiếng nói của trẻ em và chuyển các thư này đến Đức giáo hoàng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh các trẻ em là nạn nhân vô tội và không thể là nạn nhân của chiến tranh.  Các em đã đưa thư cho Đức giáo hoàng và xin ngài đọc để ngài gởi thông điệp này đi khắp thế giới”.

Chúng tôi tổ chức sự kiện này và chúng tôi hỏi các em, “các con muốn gặp Đức giáo hoàng và gởi thư cho ngài về những em bé đang bị đau khổ không?” Các em đã hưởng ứng và tự tay mình viết thư cho Đức giáo hoàng.

Buổi gặp Đức giáo hoàng ở Quảng trường Thánh Phêrô được hội Azerbaijan Student Network tổ chức, hội là một tổ chức quốc tế cổ động cho quyền của trẻ em. Các em đến từ năm châu lục. Sau khi đưa thư cho Đức giáo hoàng, các em đã đặt hoa trắng ở Quảng trường Thánh Phêrô như một biểu hiệu cho hòa bình.

Xin mời các bạn xem đoạn video ngắn trên Rome Reports:

Marta An Nguyễn chuyển dịch