Đi đàng thánh giá với Đức Phanxicô – Chặng thứ bảy, thứ tám, thứ chín

294

famillechretienne.fr, Guilhem Dargnies, 20-02-2015

Trong Mùa Chay, Đức Phanxicô mong muốn chúng ta không bị tính dửng dưng dụ dỗ, và đây là các chặng đàng thánh giá bằng hình ảnh qua các vùng “ngoại vi của cuộc hiện sinh” của thời buổi chúng ta về huyền nhiệm của tội lỗi, của đau khổ và của bất công”.

Xin Chúa mở lòng để chúng ta hoán cải, để chúng ta xây dựng một xã hội công chính hơn.

Vatican Pope

Chặng thứ bảy – Chúa Giêsu ngã lần thứ nhì

Nạn nghiện ma túy trên thế giới ngày càng nguy hại. Năm 2010, có đến 5,6 % người trong độ tuổi từ 18 đến 44 đã từng dùng ma túy một lần trong đời họ, tăng 4,5 lần so với năm 1992, theo con số thống kê có từ khi thành lập Biểu kế y tế.

p3780915“Chúng ta hãy nghĩ đến người trẻ: Không học hành, không việc làm, không gì hết. Họ ở trong cảnh không hy vọng, không chân trời và lời dụ dỗ đầu tiên là sự lệ thuộc vào, trong số các lời dụ dỗ này, có lời dụ dỗ của ma túy. Và … Các cơ hội làm việc, giáo dục, thể thao, đời sống lành mạnh: đó là con đường để phòng ngừa ma túy. Nếu tất cả những điều “tích cực” này được thực hiện thì sẽ không còn chỗ cho ma túy, cho nghiện rượu và cho các hình thức lệ thuộc khác.”

Đức Phanxicô trong bài diễn văn nói với các thành viên tham dự Đại hội lần thứ 31 của Hội Nghị Quốc tế Chống Ma Túy, 20 tháng 6-2014

Lạy Chúa,

Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,

Xin cho con là tình yêu của Chúa,

Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn

Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót con,

Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.

Chặng thứ tám – Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem

Đâu đâu cũng có cảnh các phụ nữ bị chà đạp, là nạn nhân của đủ mọi hình thức bạo lực, bất công từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Riêng tại nước Pháp, mỗi năm có 216 000 phụ nữ nạn nhân của chính người phối ngẫu mình. Trong số các nạn nhân này chỉ có 16 % báo cáo với chính quyền.

p1101m912333“Chúng ta hãy khóc cho những người đàn ông này, những người đổ tính bạo lực hung hăng của họ trên phụ nữ. Chúng ta hãy khóc cho những người đàn bà này, những người trở thành nô lệ của sợ hãi, của nạn khai thác. Nhưng đấm ngực nhận lỗi hay tỏ lòng thương xót thôi thì chưa đủ. Chúa Giêsu đòi hỏi hơn thế. Phụ nữ phải được an ủi, phải được yêu thương như Chúa Giêsu đã làm, như một ơn huệ không được xâm phạm đến của toàn nhân loại.”

Đức Phanxicô, suy niệm Chặng đàng thánh giá ở điện Colisée, Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2014

Lạy Chúa,

Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,

Xin cho con là tình yêu của Chúa,

Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn

Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót con,

Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.

Chặng thứ chín – Chúa Giêsu ngã lần thứ ba

Ở đâu và từ lúc nào cũng có nạn mãi dâm, nạn buôn người. Theo bộ xã hội Pháp, năm 2013 có từ 20 000 đến 40 000 người làm điếm ở Pháp.

p378m762307“Chúng ta tuyên bố, nhân danh tất cả các tín ngưỡng và từng tín ngưỡng, rằng nạn nô lệ thời nay, dưới hình thức buôn người, lao động cưỡng bách, nạn mãi dâm, nạn buôn bộ phận cơ thể là một tội ác phạm đến toàn nhân loại. Các nạn nhân của nó ở mọi thành phần nhưng thường là những người nghèo nhất, những người dễ bị tổn thương nhất trong anh chị em chúng ta.”

Đức Phanxicô trong buổi Lễ ký tên chống nạn nô lệ, 2 tháng 12-2014

Lạy Chúa,

Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,

Xin cho con là tình yêu của Chúa,

Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn

Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa, xin thương xót con,

Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch