“Tham nhũng bốc mùi”

246

blogs.fco.gov.uk,nigelbaker, 23-03-2015

Đức Phanxicô ở Napoli, 21-3-2015
Đức Phanxicô ở Napoli, 21-3-2015

Đức Phanxicô là chiến sĩ dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, chống nạn khai thác những người dễ tổn thương, những người nghèo và những người yếu đuối. Trong cuộc viếng thăm thành phố Napoli vừa qua, ngài lặp lại lời chống đối này. Naopli là thành phố bị tác hại nặng do nạn tham nhũng của các băng đảng có tổ chức. “Tham nhũng làm ung nhọt, xã hội tham nhũng làm ung nhọt và tín hữu Kitô để tham nhũng lấn vào tâm hồn thì không phải là tín hữu Kitô”. Rõ ràng là tất cả chúng ta phải đấu tranh, từ cấp thấp nhất đến cấp cao để “tiếp tục rửa sạch thành phố”.

Đó là thông điệp mà có thể Đức giáo hoàng sẽ đọc ở tổ chức Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 sắp tới khi ngài đến đây. Trong tháng này, các Quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc sẽ soạn xong lịch phát triển quốc tế hậu-2015, phần kế tiếp của các Mục đích của Thiên niên kỷ. Đối với thư ký Liên Hiệp Quốc, có sáu yếu tố chính mà chúng ta phải tập trung vào: nhân phẩm, người dân, thịnh vượng, hành tinh, công chính và hợp tác. Mỗi yếu tố đều quan trọng nhưng trong những lần tuyên bố gần đây, Đức giáo hoàng chú trọng đến nhân phẩm và công chính, những điều thiết yếu cho một sự cai quản tốt. Không có nó, ngài nói, sự phát triển sẽ suy yếu, đó là cả một khó khăn, ngay cả để có được những cơ sở đầu tiên.

Nước Anh cùng có một quan tâm với Đức giáo hoàng. Tuần trước, chúng tôi đã đưa ra Quỹ Quản trị Tốt cho các đối tác Đông Âu để giúp họ củng cố thể chế dân chủ của họ để đáp ứng với những áp lực từ bên trong và bên ngoài. Và trong các cuộc đàm phán hậu-2015, chúng tôi đã tìm cách để mang lại sự chú ý đến vấn đề này. Nó sẽ rất quan trọng để xem các mục tiêu của hậu-2015 có phản ánh thực tế rằng quản trị tốt phải là nền tảng quan trọng cho sự phát triển đích thực. Trong khi tham nhũng và quản trị xấu làm suy yếu sự phát triển, quản trị tốt là chìa khóa để phát triển. Và nó bắt đầu từ dưới lên, như lời nói của Đức Giáo Hoàng: “Phục vụ cho dân đầu tiên hết phải ở các cấp địa phương”.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch