Không có lòng thương xót, không có công lý

330

Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo thói giả hình mình công chính và thúc giục các Kitô hữu hãy có lòng thương xót.

OSSROM25395_Articolo

Trong bài giảng thánh lễ ban sáng thứ hai 23-3, tại Nhà trọ Martha, giáo hoàng suy niệm về bài Tin mừng trong ngày, và một đoạn Tin mừng chỉ ra rằng ‘nơi nào không có lòng thương xót, thì không có công lý.’

Kể lại chuyện 3 phụ nữ trong Kinh thánh, giáo hoàng Phanxicô nói rằng họ đại diện cho 3 nhân vật hình tượng của giáo hội. Đó là thứ nhất, Susanna, một phụ nữ vô tội, thứ hai, người phụ nữ ngoại tình, người có tội, và thứ ba là một bà góa nghèo túng.

Giáo hoàng nói rằng ba người nữ này biểu tượng cho Giáo hội thánh thiện, Giáo hội tội lỗi, và Giáo hội cần kíp. Cả ba người đều bị phán xét và ‘bị lên án’ do tay những thẩm phán xấu xa và tham nhũng thối nát.

Nói về các kinh sư và người Pharisiêu đã đưa người đàn bà ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu, Đức Phanxicô nói rằng lòng họ đã bị hủ bại bởi sự cứng ngắc khắt khe: ‘họ nghĩ là mình tinh tuyền, bởi tuân giữ lề luật’ … nhưng họ không biết thương xót là gì.’ ‘Họ không phải là những vị thánh, nhưng là những người hư mất. Bởi dạng khắt khe này dẫn người ta đến một đời sống hai mặt: một mặt họ lên án người đàn bà, mặt kia họ lại tìm đến những phụ nữ này để mua chút vui. Chúa Giêsu gọi họ là những kẻ giả hình: họ có những tiêu chuẩn hai mặt.’ Và giáo hoàng nói đến những người ở trong Giáo hội mà phán xét và lên án người khác, và ngài nói rằng đây cũng là những người hai mặt, ‘Với sự khắt nghiệt như thế, chẳng ai thở nổi.’

Rồi ngài nói đến hai thẩm phán đã cố ép bà Susanna. Giáo hoàng nói rằng họ đã bị hủ bại bởi trụy lạc và dục vọng xác thịt, và dần càng xấu xa tàn ác theo thời gian.

Nói về thẩm phán bị bà góa nghèo nài nỉ ra phán quyết chống lại đối thủ của mình, Đức Phanxicô nói rằng ông ta là một thẩm phán ‘chẳng sợ Thiên Chúa mà cũng không tôn trọng ai,’ ông chỉ quan tâm đến bản thân và bị hủ hoại bởi thói tham lam tiền bạc và danh vọng.

Đức Phanxicô nói rằng, ‘tất cả những thẩm phán này, là những người trục lợi, trụy lạc, và khắc nghiệt, họ không biết từ ‘thương xót’ nghĩa là gì.’

‘Sự hủ bại khiến họ không hiểu được lòng thương xót là gì, không hiểu được con người ta phải biết thương xót. Kinh thánh bảo chúng ta rằng công lý tìm thấy nơi lòng thương xót. Ba phụ nữ này: người thánh thiện, người tội lỗi, và người cần kíp, những nhân vật hình tượng đại diện cho giáo hội, phải chịu đau khổ vì thiếu lòng thương xót. Và dân Chúa ngày nay cũng có thể thấy mình phải đối mặt với những ‘thẩm phán’ thiếu lòng thương xót, cả trong môi trường dân sự lẫn giáo hội. Nơi nào không có lòng thương xót, nơi đó không có công lý. Khi dân Chúa đến xin tha thứ, người ta thường thấy mình bị kết án bởi chính những thẩm phán không có lòng thương này.’

Đức Phanxicô nói rằng, ‘Dân Chúa gặp phải những người ‘trục lợi và bóc lột họ, những người tước đoạt dưỡng khí linh hồn họ, cướp đi hi vọng của họ, những người trừng phạt những người phạm tội biết ăn năn sám hối vì những tội mà chính bản thân họ cũng mắc phải.’ Giáo hoàng nhấn mạnh, ‘Đây chính là thiếu lòng thương xót.’

‘Tôi muốn nói một trong những đoạn đẹp nhất trong Tin mừng, một đoạn mà lúc nào cũng khiến tôi lay động, đó là:

‘-Có ai kết tội chị không?

-Không, thưa ngài!

-Tôi cũng không kết án chị đâu.’

Đây chính là một trong những đoạn đẹp nhất trong Tin mừng, bởi những lời này đầy lòng thương xót.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng