Đức Phanxicô sẽ chủ lễ các nghi thức phụng vụ Tuần Thánh

600

Ngày 20 tháng 3, Giám mục Guido Marini, trưởng ban nghi lễ và phụng vụ đã công bố lịch phụng vụ Tuần Thánh.

Đức Phanxicô sẽ chủ sự chúa nhật Lễ Lá vào 9.30 sáng ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Chúa nhật Lễ Lá 24-3-2013 ở Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa nhật Lễ Lá 24-3-2013 ở Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật Lễ Lá cũng là kỷ niệm ngày Đức Gioan-Phaolô II sáng lập Ngày Tuổi Trẻ năm 1984. Chủ đề của Ngày Giới Trẻ năm nay là: Phúc cho ai giữ lòng trong sạch vì chưng sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời. Hàng năm Ngày Giới Trẻ vẫn được cử hành, nhưng cử hành trọng thể thì mỗi hai đến ba năm một lần. Năm 2016 Ngày Giởi Trẻ sẽ được tổ chức ở Ba Lan và Đức Phanxicô sẽ tham dự.

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, buổi sáng lúc 9.30 Đức Phanxicô sẽ dâng lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô và ngài sẽ làm phép dầu để dầu này dùng trong năm cho các bí tích. Buổi chiều ngài sẽ đi thăm một nhà tù và ngài sẽ rửa chân cho các tù nhân và dâng thánh lễ Tiệc Ly ở đây.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngài sẽ chủ sự nghi thức phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 17pm ở Đền thờ Thánh Phêrô, sau đó, theo truyền thống, vào khoảng 21h15 ngài sẽ đi Đàng Thánh Giá ở đền Colisée, ngài sẽ ban phép lành Tòa Thánh trước khi về lại Vatican. Truyền thống đi Đàng Thánh Giá ở đền Colisée có từ thời Đức giáo hoàng Bêânêđictô XIV, thế kỷ 18.

Năm nay thứ bảy Tuần Thánh nhằm ngày 4 tháng 4, Đức Phanxicô sẽ chủ sự lễ Canh thức Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô lúc 20h30. Sau các nghi thức làm phép lửa, làm phép nến, Đức Phanxicô sẽ rửa tội cho vài người trong dịp này trước khi đồng tế với các giám mục và hồng y hiện diện tại đây.

Sáng chúa nhật Phục Sinh, Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ lúc 10.15 ở Quảng trường Thánh Phêrô, sau đó ngài ban phép lành “Urbi và Orbi” từ ban công của Đền thờ Thánh Phêrô.