Các tân linh mục được kêu gọi “bắt chước lối sống của Đức Phanxicô”

348

Các tân linh mục được kêu gọi “bắt chước lối sống của Đức Phanxicô”

lacroix.com, Sébastien Maillard, Roma, 11-2014

Trong lần các chủng sinh Pháp họp ở Lộ Đức tháng 11-2014 vừa qua, hồng y Bộ trưởng bộ Giáo sĩ Beniamino Stella đã mang thông điệp của Đức Phanxicô đến nói với họ. Thông điệp mang khuôn mặt và lời nhắn của giáo hoàng, đó là tinh thần khiêm tốn. Là người thân cận với Đức giáo hoàng và được ngài phong hồng y từ đầu Giáo triều, hồng y Stella là vị đại diện có cùng tinh thần mục tử dịu dàng như Đức Phanxicô. Ngài đã đọc thông điệp cho các chủng sinh vào ngày chúa nhật 9 tháng 11-2014, một thông điệp dài do chính Đức giáo hoàng soạn lấy.

pope francis seminariesĐức hồng y Stella cho biết, “Đối với Đức giáo hoàng, ngày nay nước Pháp là vùng ngoại vi, hồng y nhấn mạnh đến thuật ngữ này trong từ vựng của Đức Bergoglio. Nhìn từ Vatican, nước Pháp đã thừa hưởng một cấu trúc vững mạnh, có những giáo dân rất đáng trọng. Nhưng “đất nước này cần lấy lại đức tin đã mất. Dân Chúa cần được hồi sức, được phục sinh, nếu tôi có thể nói như vậy, đặc biệt là với những người trẻ.”

“Các chủng sinh thường xuất thân từ vùng ngoại vi, những người đã được rửa tội nhưng rời bỏ đức tin của mình, sau đó tìm lại đức tin như những người tân tòng”, hồng y Stella hy vọng có thể nâng đỡ họ trong tiến trình ‘nhận định và đào tạo’ để cuối cùng họ có thể nói : ‘Tôi muốn tôi là một linh mục theo phong cách của Giáo hoàng Phanxicô, qua sự gần gũi, qua tình yêu mến giáo dân’. Dù phải qua Rôma họ cũng nên đi để thấy được gần gương mẫu phục vụ của họ, bắt chước ngài và hiểu được “Giáo triều đầy hy vọng này.”

Dưới mắt hồng y Stella, việc các chủng sinh họp ở Lộ Đức là một điều mới mẻ, sẽ giúp họ nhận thức họ thuộc về một cộng đoàn, được các giám mục của mình đồng hành, được các linh mục hỗ trợ để có thể xây dựng mối giây liên hệ trong tình bằng hữu, tình huynh đệ. Điều tốt vẫn là các linh mục trong địa phận cùng sống đời sống mục vụ của mình với nhau trong cộng đoàn, cùng ăn chung với nhau, cùng soạn bài giảng chung với nhau, sinh hoạt chung với nhau nhiều nhất có thể. Sống cộng đoàn như thế này cũng là sống theo phong cách của Đức Phanxicô ỏ Vatican, người “hỗ trợ tốt nhất cho họ trong đức tin,” đức hồng y Stella đã phát biểu như trên.

Nguyễn Tùng Lâm dịch