Sau hai năm tại vị, Giáo hoàng Phanxicô có tỷ lệ ủng hộ 90%

257

Hãng Tin Công giáo – 06/3/15

Sau 2 năm được bầu làm giáo hoàng, tỷ lệ tầm đại chúng của Giáo hoàng Phanxicô đối với người Công giáo Hoa Kỳ bây giờ là 90%, vượt qua tỷ lệ cao nhất của Đức Bênêđictô XVI, và gần bằng thánh Gioan Phaolô II.

RNS-POPE-ATHEISTGiáo hoàng Phanxicô, với kế hoạch công du Washington, New York và Philadelphia vào tháng 9 này, đã có được cái nhìn ‘rất mến mộ’ từ 57% người Công giáo Hoa Kỳ, và ‘mến mộ gần như tuyệt đối’ với 33% khác.

Có thể so sánh với tỷ lệ mến mộ cao nhất 83% của giáo hoàng Bênêđictô vào tháng 4 năm 2008, khi ngài đến thăm Hoa Kỳ. Thánh Gioan Phaolô có tỷ lệ mến mộ đến 93% vào tháng 5, 1990 và tháng 6, 1996, rồi tỷ lệ 91% vào tháng 5, 1987, 4 tháng trước khi ngài đến Hoa Kỳ lần thứ hai. Tất cả các con số này có được sau gần 1 thập kỷ ngài trên ngai giáo hoàng.

Tất cả các thống kê này được cung cấp bởi Trung tâm Nghiên cứu Pew, phát hành hôm 05-3.

Giáo hoàng Phanxicô có tỷ lệ mến mộ là 84% khi được bầu vào tháng 3, 2013, giảm xuống 79% vào tháng 9 cùng năm, rồi tăng lên 85% vào tháng 2, 2014.

Trong khảo sát mới nhất, không có mảng dân số nào mà Giáo hoàng Phanxicô không được đa số mến mộ. Thật vậy, tất cả các mảng đều có sự ủng hộ dành cho giáo hoàng.

Những người Công giáo thường xuyên đi lễ dành cho giáo hoàng Phanxicô tỷ lệ mến mộ là 95%, và 2/3 trong số họ nói họ có ý kiến rất ái mộ dành cho giáo hoàng.

Giáo hoàng Phanxicô cũng có được tỷ lệ mến mộ là 90% hay cao hơn nữa đối với các phụ nữ Công giáo, những người da trắng không có gốc Iberia, những người từ 50 tuổi trở lên, những người thuộc Đảng Dân chủ hay có đường hướng ngả theo Đảng Dân chủ, và những người bảo thủ nữa.

Pew nhận xét về kết quả khảo sát rằng, ‘Sự tán đồng gần như nhất trí này dành cho giáo hoàng thật đáng kinh ngạc ngay cả đối với những người Công giáo hành đạo nghiêm túc.’

Thậm chí mức thấp nhất của Giáo hoàng Phanxicô trong những phân vùng Công giáo nhất định, cũng sẽ khiến các nhân vật công chúng khác phải thấy ghen tỵ. Những người tự nhận mình thuộc Đảng Cộng hòa hay có chiều hướng theo Đảng Cộng hòa, có chiều hướng 89% mến mộ -chênh lệch 10% dành cho giáo hoàng. Những người theo chủ nghĩa tự do có tỷ lệ 87% mến mộ -chênh lệch 11% . Và trong số những người ít đi lễ hơn, giáo hoàng Phanxicô đạt được tỷ lệ 86% mến mộ -chênh lệch 10%.

Khảo sát này được thực hiện trong thời gian 18-22 tháng 2, qua đường dây điện thoại bàn lẫn điện thoại di động, trên 1504 người trưởng thành. Mức chênh lệch hay sai lỗi của toàn thể nhóm được khảo sát là trên dưới 2.9%.