Có ít chống đối trong việc cải tổ hơn là tôi dự đoán

199

Phỏng vấn hồng y George Pell, Bộ trưởng bộ Kinh tế của Tòa Thánh

la-croix.com, Sébastien Maillard, Rôma, 15-2-2015

hồng y George PellTrong buổi phỏng vấn của báo La Croix, hồng y người Úc George Pell loan báo sẽ có các thay đổi trong việc tổ chức hệ thống truyền thông, bổ nhiệm một giáo dân làm kiểm soát viên trung ương và một sự tiến triển ở “ngân hàng Vatican”…

Trong lần họp Công nghị và lần họp của Hội đồng cố vấn chín hồng y (C9), thưa hồng y, việc cải tổ Giáo triều đã được đến đâu?

Hồng y George Pell: Một cơ cấu mới cho tông tòa sẽ không thực hiện được trong đầu hôm sớm mai. Nhưng như thế không có nghĩa là ngăn chúng tôi không đi đến đàng trước và đưa mọi chuyện đi thẳng đường. Chắc chắn đó là cách tiến hành sự việc theo phong cách anglo-saxonne hơn là theo kiểu Pháp, nhưng chúng ta nên thực tiển. Bây giờ có Hội đồng các hồng y, Hội đồng kinh tế, Văn phòng Kinh tế,  một Hội đồng Bảo vệ Trẻ em. Các nội quy cho Hội đồng và Văn phòng kinh tế, các nội quy cho Quỹ hưu bỗng, các nội quy cho kiểm soát viên trung ương mà chức vụ đã được thành lập, bây giờ chỉ còn chờ sự chấp thuận của Đức giáo hoàng để ngài phê chuẩn.

Các cơ cấu hiện hành thì sẽ như thế nào?

Hồng y Pell: Doãn phận tông tòa kinh tế sẽ không còn. Văn phòng của chúng tôi giữ lại một số nhân viên của ban quản trị di sản của Tòa Thánh và sẽ trở thành Ngân khố trung ương của Vatican. Hội đồng kinh tế có mục đích đầu tư. Còn về Ngân hàng Vatican (IOR) thì dành cho các nhà dòng, các địa phận và nhân viên của Vatican. Mục đích là cung cấp cho các khách hàng thuộc các thành phần khác nhau dịch vụ quản trị tiền bạc của họ. Các tài khoản này được quản trị tùy theo chủ nhân tài khoản, chính họ quyết định muốn đầu tư như thế nào. Ông Jean-Baptiste de Franssu, chủ tịch IOR sẽ làm việc trong lãnh vực này.

Việc bổ nhiệm kiểm soát viên trung ương trong cơ chế mới của hồng y bị trễ lại.

Hồng y Pell: Chức vụ này sẽ được bổ nhiệm vào giữa năm nay. Đó sẽ là một giáo dân, chuyên gia lão luyện trong ngành. Ông làm việc hoàn toàn độc lập và chỉ báo cáo trực tiếp cho Đức giáo hoàng.

Mỗi ban bộ sẽ giữ tính tự lập của mình như thế nào?

Hồng y Pell: Mỗi ban bộ phải làm một ngân sách và phải được chúng tôi chuẩn phê. Chẳng hạn nếu họ cần 110 triệu ơrô và chúng tôi chuẩn chi 100 triệu thì họ phải điều chỉnh sao cho thích ứng. Nếu họ tuyển dụng nhân viên, chúng tôi sẽ hỏi họ xem họ có phương tiện để trả lương không.

Còn hệ thống truyền thông của Vatican?

Hồng y Pell: Công việc này được ủy thác cho ông Chris Patten và ông đã trình bản báo cáo. 85 % các phương tiện là dành cho rađiô và báo viết (Radio Vatican và báo L’Osservatore Ro), điều này không bình thường cho tình trạng hiện nay. Cần phải phát triển nhiều hơn về mặt truyền hình và các trang mạng xã hội. Có những thay đổi cần phải làm, chẳng hạn phải có một ban điều hợp viên trung ương, đứng đầu là một chủ tịch. Nhưng không có ai bị nghỉ việc. Các điều chỉnh sẽ làm theo tình trạng về hưu của các nhvân viên.

Còn phải làm gì thêm cho chương trình cải tổ?

Hồng y Pell: Hội đồng C9 sẽ nhóm họp vào giữa tháng tư và thêm một lần nữa vào đầu tháng sáu. Các cuộc trao đổi trong Hội đồng rất tích cực. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã xem xong hồ sơ các hội đồng giáo hoàng nhưng chúng tôi chưa xem tất cả các hội đồng khác (có chín ban bộ), cũng như phủ Quốc vụ khanh. Phủ này đã hợp tác với Hội đồng và Văn phòng kinh tế. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không mở ra chức vụ người điều hành Giáo triều. Sẽ chỉ là bề ngoài. Chức vụ này là thuộc phủ Quốc vụ khanh.

Từ một năm nay, hồng y nhập như thế vào công việc?

Hồng y Pell: Tôi thấy ít có chống đối về việc cải tổ hơn tôi dự đoán. Cái mà tôi gọi là chống đối tích cực thì chỉ có trên vài điều. Nhưng chung chung, tất cả mọi người đều hiểu là cần phải thay đổi.

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch