Thánh Giuseppina Bakhita

628

Thánh Giuseppina Bakhita

Giuseppina sinh năm 1869 ở bang Darfour, Suđăng. Khi những người buôn nô lệ bứt thánh Giuseppina Bakhita ra khỏi gia đình của bà thì cô gái trẻ Suđăng này quá hải sợ và đã mất trí nhớ, cô quên luôn cả tên của mình. Những người mua bán nô lệ đặt cho cô bé tên Bakhita, oái oăm thay, tên này có nghĩa là “may mắn” trong tiếng Ả rập. Cô trốn đi nhưng bị bắt lại. Sau đó cô bị bán cho một thương buôn Ả rập, rồi cho một đại tướng Thổ Nhĩ Kỳ, cô bị mắng nhiếc và bị đối xử rất thậm tệ.

Cuối cùng cô được Tòa lãnh sự Ý ở Suđăng “mua lại,” đưa cô về Ý. Một gia đình bạn của tùy viên lãnh sự thuê cô để cô lo cho con gái của họ. Khi cô gái vào nội trú trường Các nữ tu Bác ái thì Bakhita đi theo. Dù gặp sự chống đối của gia đình muốn cô ở lại để làm việc cho họ, nhưng cô gái Phi châu này muốn ở lại với các nữ tu.

Cô học giáo lý, được rửa tội và lấy tên thánh là Giuseppina, sau đó cô xin vào dòng tu.

Trong vòng 51 năm trời, Giuseppina là người nấu bếp, người giặt giũ, người gác nhà, các học sinh thương cô như thương các nữ tu.

Bà chết năm 1947 ở tỉnh Schio, Ý; từ năm 1959, tiến trình phong thánh cho bà được bắt đầu. Được phong chân phước năm 1992 và ngày 1 tháng 10 năm 2000, bà được Đức Gioan-Phaolô II phong thánh.

Giuseppina Bakhita 1Theo lịch phụng vụ, ngày 8 tháng 2 là ngày kính mừng thánh Giuseppina Bakhita. Thánh Bakhita là thánh bảo trợ tỉnh Mississauga, địa phận Toronto, Canada. Hiện nay đang có những nỗ lực để bà được xem như thánh bổn mạng của các nạn nhân nạn buôn người và nô lệ.