Giáo hoàng Phanxicô: Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ trẻ em, chứ không phải tránh tai tiếng

246

Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ trẻ em, chứ không phải tránh tai tiếngGiáo hoàng Phanxicô đã gởi thư đến các chủ tịch của các Hội đồng Giám mục Quốc gia, Bề trên các Dòng tu Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ, yêu cầu sự hợp tác toàn diện với Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ em, để bảo đảm rằng có thể làm được mọi việc nhằm loại bỏ khỏi Giáo hội ‘tai ách’ của sự xâm hại tình dục trẻ em.

Sau đây là Toàn văn Thư của Giáo hoàng

Tháng 3 vừa qua, tôi đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ em, từng được công bố lần đầu hồi tháng 12 năm 2013, vì mục đích đem lại những đề xuất và khởi xướng nhằm thúc đẩy các quy tắc và quy trình để bảo vệ trẻ em và những người trưởng thành dễ bị tổn thương.  Rồi tôi đã bổ nhiệm cho Ủy ban một số nhân vật có phẩm chất tốt, với uy tín làm việc trong lĩnh vực này,

Trong buổi gặp mặt hồi tháng 7, với những người từng chịu các linh mục xâm hại tình dục, tôi đã hết sức chấn động bởi những lời chứng nói lên thẳm sâu những đau khổ, và cả sức mạnh đức tin của họ.  Trải nghiệm của họ giúp khẳng định niềm tin của tôi rằng phải làm tất cả mọi sự có thể để loại bỏ khỏi Giáo hội tai ách của nạn xâm hại tình dục trẻ em, và mở ra các con đường hòa giải và chữa lành cho những người bị xâm hại.

Vì lý do này, tháng 12 vừa qua, tôi đã bổ sung các thành viên mới cho Ủy ban, để Ủy ban có thể hiện diện cụ thể ở các Giáo hội khắp toàn cầu.  Tất cả các thành viên sẽ lần đầu tiên quy tụ về Roma để họp trong vài ngày.

Với tinh thần trên, tôi tin rằng Ủy ban có thể là những khí cụ mới, quan trọng và hữu hiệu để giúp tôi nâng đỡ và thăng tiến sự tận tâm của Giáo hội ở mọi cấp độ  – các Hội đồng Giám mục Quốc gia, các Giáo phận, các Dòng tu Đời sống Thánh hiến, các Hiệp hội Đời sống Tông đồ, và các tổ chức khác nữa – để có những bước tiến cần thiết nhằm bảo đảm bảo vệ cho trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, cũng như đáp lại nhu cầu cần sự công bằng và lòng thương xót của họ.

Các gia đình cần phải biết rằng Giáo hội đang thực hiện mọi nỗ lực có thể để bảo vệ con cái mình.  Họ cũng nên biết rằng hoàn toàn đúng đắn khi toàn tâm tin tưởng hướng về giáo hội, để tìm kiếm một mái ấm an toàn và bảo đảm.  Do đó, ưu tiên hàng đầu không được là bất kỳ mối bận tâm nào chệch khỏi đường hướng này, dù bản chất có thế nào đi nữa, chẳng hạn như mong muốn tránh tai tiếng, bởi tuyệt đối không có chỗ trong hàng tư tế cho những người xâm hại trẻ em.

Phải thực hiện tất cả mọi nỗ lực để bảo đảm rằng các điều khoản trong Thư luân lưu của Thánh bộ Giáo lý Đức tin ký ngày 03 tháng 5, 2011, được thi hành đầy đủ.  Văn kiện này được phát hành nhằm hỗ trợ cho các Hội đồng Giám mục Quốc gia vạch đường hướng xử lý các vụ giáo sỹ xâm hại tình dục trẻ em.  Và quan trọng là, các Hội đồng Giám mục Quốc gia phải thiết lập được các công cụ thực hành để xem xét định kỳ các quy tắc của mình và kiểm tra xem chúng có được tiến hành hay không.

Trách nhiệm của các Giám mục giáo phận và các Bề trên Tổng quyền, là phải xác định chắc chắn rằng các trẻ em và những người trưởng thành dễ bị tổn thương trong giáo xứ và trong các hội dòng khác được an toàn.  Đây là một biểu lộ trách nhiệm của Giáo hội nhằm bày tỏ lòng cảm thương của Chúa Giêsu dành cho những ai chịu xâm hại và cho gia đình họ, nên các Giáo phận, Dòng tu Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ, phải thúc bách xác định các chương trình chăm lo mục vụ bao gồm các điều khoản hỗ trợ tâm lý và chăm sóc tâm linh.  Các mục tử và những người phụ trách các tu hội, phải sẵn sàng gặp gỡ các nạn nhân và thân nhân của họ, những buổi gặp như thế là những cơ hội quý giá để lắng nghe những người đã phải chịu đau khổ cùng cực và xin họ tha thứ.

Vì mọi lẽ này, tôi yêu cầu các bạn hợp tác chặt chẽ và toàn diện với Ủy ban Bảo vệ Trẻ em.  Công việc tôi trao phó cho họ, bao gồm việc hỗ trợ cho các bạn và các Hội đồng Giám mục, qua việc trao đổi các phương thức thực hành hữu hiệu nhất, và qua các chương trình giáo dục, đào tạo, và phát triển khả năng phản ứng thỏa đáng với các vụ xâm hại tình dục.

Nguyện xin Chúa Giêsu thấm nhuần trong chúng ta, những thừa tác viên của Giáo hội, một tình yêu và cảm mến dành cho những người bé nhỏ vốn là sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta, và cũng là một mệnh lệnh đòi chúng ta phải có trách nhiệm đặc biệt cho hạnh phúc của các trẻ em và người trưởng thành dễ bị tổn thương.  Nguyện xin Đức Mẹ, Mẹ của sự trìu mến và thương xót, giúp chúng ta thực hiện một cách quảng đại và xuyên suốt, bổn phận của mình là khiêm nhượng nhận biết và sửa đổi các bất công trong quá khứ, cũng như trung thành trong việc bảo vệ những người kề sát trái tim Chúa Giêsu.

Từ Vatican, 02 tháng 2, 2015

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio