Đức Phanxicô ký sắc lệnh mở án phong chân phước cho Tổng giám mục Oscar Romero

206

RomeroRadio Vatican, 3 tháng 2-2015

Thứ ba 3-tháng 2-2015, Đức Phanxicô đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong chân phước cho Tổng giám mục Oscar Romero, San Salvador. Ngài bị một đặc công giết chết năm 1980 khi ngài đang dâng thánh lễ. Kể từ đó, ngài là biểu tượng cho “tử đạo vì đức tin”, lên án nạn bất công và bạo lực của quốc gia, vượt quá nội bộ của nước Salvador.

Tổng giám mục Romero là nhân vật lên án nạn bất công ở Salvador trong thời kỳ xung đột quân đội kéo dài 12 năm từ năm 1980 đến năm 1992 và đã làm cho ít nhất 75 000 chết, 8 000 mất tích và 12 000 tàn phế.

Ngài bị đặc công của nhóm cực hữu giết chết trong lúc ngài dâng thánh lễ ngày 24 tháng 3 năm 1980 ở Nhà nguyện bệnh viện Chúa Quan Phòng, San Salvador.

Hôm trước trong bài giảng của ngài, ngài lên án nạn tống tiền của quân đội đã làm đất nước đổ máu: “Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh dân tộc đang đau khổ mà tiếng khóc lên đến tận trời, mà mỗi ngày nỗi đau này càng lớn, tôi van xin, tôi cầu khẩn, tôi ra lệnh, nhân danh Thiên Chúa: Xin quý vị hãy ngưng trấn áp!” ngài đã lên án như trên.

Kẻ sát nhân không bao giờ được tìm thấy. Tang lễ của ngài đã quy tụ ít nhất 350 000 người ở San Salvador. Năm ngoái. Một phái đoàn bốn giám mục Salvador đảm trách việc phong chân phước cho ngài đã gặp Đức Phanxicô ở Vatican. Giám mục phụ tá Gregorio Rosa Chavéz, địa phận San Salvador cho biết: “Năm 2017 chúng tôi sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổng giám mục Romero, chúng tôi tin vào ngày này chúng tôi sẽ được đọc tên ngài trên bàn thờ.”