Home Sách Giáo hoàng của Quần chúng

Giáo hoàng của Quần chúng

Sách GIÁO HOÀNG CỦA QUẦN CHÚNG, tác giả Joan Carlos Mannone, thực hiện qua hình thức bài phỏng vấn với Bernadette Sauvaget, người dịch Giuse Nguyễn Tùng Lâm

Bài mới nhất