Home Sách Lãnh đạo - Các bài học của Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên

Lãnh đạo - Các bài học của Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên

Sách “LÃNH ĐẠO. Tại sao ngài lãnh đạo, Con đường ngài lãnh đạo. Các bài học của Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên.”
Nguyên tác: Pope Francis: Why He Leads the Way He Leads, tác giả Chris Lowney.
J.B.Thái Hòa chuyển dịch

Bài mới nhất